Monthly Archives: júl 2013

INESS: Minimálna mzda 0 €

Z článku M. Vlachynského:

“Naša sociálne cítiaca vláda by tak mala minimálnu mzdu znížiť alebo aspoň zmraziť. Mohla by sa inšpirovať v Nemecku. Nemecko centrálne stanovenú minimálnu mzdu, tak ako ďalších 6 krajín únie nemá. Aj vďaka tomu v Nemecku poberá pätina tamojšej pracovnej sily (8 miliónov zamestnancov) mzdu nižšiu, ako je minimálna mzda vo Francúzsku. A aj preto je tam jedna z najnižších nezamestnaností v Európe – 5,1 %. Vo Francúzsku poctivých 11 %.”

INESS: Nehrajme sa na podnikateľov

Článok Martina Vlachynského o chybnej investícii firmy EON a o tom, aké poučenie z toho vyplýva pre štát.

Deti z domácej školy majú lepšie výsledky

Z článku Mají školu bez zvonění, učí je rodiče:

Kritici domácího vzdělávání tvrdí, že dítě je vyčleněno z kolektivu a neumí se zapojit do společnosti. “Je to naopak. Dítě je komunikativní a konverzuje dobře i s dospělými,” tvrdí Jan Tupý z Výzkumného ústavu pedagogického. “Navíc se ukazuje, že děti mají lepší výsledky než jejich vrstevníci.”

V škole je dieťa v kolektíve rovesníkov. Keď školu dokončí, pravdepodobne už nikdy viac v živote nebude tráviť celý deň v kolektíve ľudí rovnakého veku. Každý človek sa môže niečo naučiť od starších a skúsenejších. Kontakt s mladšími zas dieťa môže naučiť niečo o zodpovednosti za druhých. Lenže v škole sú deti oddelené podľa veku. Prečo vlastne? Spoločnosť sa skladá z ľudí rôzneho veku. Ako teda škola pomáha deťom začleniť sa do spoločnosti, keď ich oddeľuje od starších a mladších žiakov, a kontakt s dospelými obmedzuje na niekoľkých učiteľov?

Iná námietka proti domácemu vzdelávaniu je táto: nie je dobre, ak je dieťa celý deň zatvorené doma. Absurdná námietka. Veď práve v škole sú deti zatvorené celý deň a málokedy sa dostanú von (do múzea, do prírody). Žiak nemôže ísť ani na WC bez povolenia. Domáce vzdelávanie takéto obmedzenia nemá. Slovo “domáce” neznamená, že vzdelávanie musí prebiehať doma.

Ale čo robiť, ak majú rodičia vážne výhrady proti škole, ale domáce vzdelávanie si z nejakého dôvodu nemôžu dovoliť? Veľmi veľa; napríklad:

“Jakmile pochopíte logiku za moderním školstvím, jeho trikům a pastím se dá poměrně lehce vyhnout. Školy trénují děti, aby se z nich stali zaměstnanci a spotřebitelé; učte vaše vlastní, aby byly vůdci a dobrodruhy. Školy trénují děti, aby reflexivně poslouchaly rozkazy; učte vaše vlastní přemýšlet kriticky a nezávisle. Dobře vyškolené děti mají nízký práh nudy; pomozte vašim vlastním vyvinout si vnitřní život, aby se nikdy nenudily. Nabádejte je, aby si vzaly vážné materiály, dospělé materiály, o historii, literatuře, filozofii, hudbě, umění, ekonomii, teologii – tedy o všech věcech, kterým se učitelé raději vyhýbají. Dopřejte vašim dětem dostatek samoty, aby se naučily užívat si vlastní společnost, aby vedly vnitřní dialogy. Dobře vyškolení lidé jsou formováni tak, aby byli vyděšeni z toho, být sami, a proto vyhledávají neustálou společnost prostřednictvím televize, počítače, mobilního telefonu a prostřednictvím povrchních přátel, rychle nabytých a rychle opuštěných. Vaše děti by měly mít mnohem smysluplnější život, a mohou.” (John Taylor Gatto: Proti školám. Zdôraznenie B.B.)

Tá “logika moderného školstva”, ktorú Gatto spomína, je opísaná v jeho článkoch Proti školám a Učiteľ šiestich lekcií.

Mesto Senica napriek protestom povolilo bioplynovú stanicu firme, spolufinancovanej Európskou úniou

Sita:

“Napriek protestom časti verejnosti vydalo mesto Senica územné rozhodnutie na umiestnenie stavby bioplynovej stanice miestnej spoločnosti Euroagro.

Bioplynová stanica má stáť 3,4 milióna eur, z toho 1,5 milióna eur môže Euroagro Senica získať ako nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie.

Proti umiestneniu bioplynovej stanice v meste namietal Klub ochrancov zelene Kozel, Strana zelených Slovenska, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, obyvatelia najbližšieho bytového domu, ale pod petíciu proti tejto investícii sa podpísalo aj takmer 1300 ďalších Seničanov.

Obávali sa hluku, zápachu a tým celkového zhoršenia kvality života. Mesto Senica z pozície stavebného úradu námietky zamietlo s tým, že umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom, neopodstatnené sú podľa stavebného úradu aj obavy zo zápachu, hluku či znečisťovania ovzdušia.”

Firma Euroagro Senica, s.r.o. v rokoch 2009-2012 získala z EÚ dotácie vo výške 3 407 792 eur (sto miliónov slovenských korún). Majiteľ tejto firmy, DELFIN – REAL, s.r.o., získal v rokoch 2010-2012 dotácie vo výške 798 063 eur.

HN: Hlavným cieľom TAFTA pre USA je zníženie bariér pre dovoz geneticky modifikovaných potravín do EÚ

USA a EÚ začínajú rokovať o vytvorení Transatlantickej zóny voľného obchodu (Transatlantic Free Trade Area – TAFTA). Hlavné ciele tejto dohody sú podľa Hospodárskych novín tieto:

“Jedným z hlavných európskych záujmov je čo najviac obmedziť výnimku známu ako “Buy American” pre verejné projekty v USA. Američania zase chcú zrušiť alebo čo najviac znížiť bariéry pre dovoz geneticky modifikovaných potravín do Európy.”

Čo je to praxeológia

“Praxeologie je teoretickou a systematickou, nikoli historickou vědou. Jejím předmětem je lidské jednání jako takové, bez ohledu na jednotlivé náhodné okolnosti konkrétních aktů. Její poznání je čistě formální a obecné, bez vztahu k věcnému obsahu a jednotlivým charakteristikám konkrétního případu. Jejím cílem je poznání platné pro všechny případy, v nichž podmínky přesně odpovídají předpokladům a z nich vyvozeným závěrům. Její tvrzení a výroky nejsou odvozeny ze zkušenosti. Mají stejně jako výroky matematiky a logiky apriorní povahu. Nepodléhají verifikaci či falzifikaci na základě zkušenosti či faktů. Logicky i časově veškerému porozumění historickým faktům předcházejí. Jsou nutným předpokladem pro jakékoli intelektuální uchopení historických událostí. Bez nich bychom v běhu událostí neviděli nic než kaleidoskopickou změnu a chaotický zmatek.” (Ludwig von Mises: Lidské jednání, str. 30-31)

Európska komisia zistila, že obyvatelia EÚ si želajú rýchlejší a lacnejší internet

Kto by to bol býval povedal…

Vyplynulo to z prieskumu EK, ktorého cieľom bolo podporiť “rozvoj politík v oblasti elektronických komunikácií prostredníctvom pravidelného zhromažďovania faktov a trendov, pokiaľ ide o postoj domácností a jednotlivcov k hlavným elektronickým komunikačným službám.”

Iste nie je žiadnym prekvapením, že prieskum doterajšiu politiku potvrdil.

“Rozhovory s 27 786 respondentmi zastupujúcimi rôzne sociálne a demografické skupiny obyvateľstva EÚ sa uskutočnili osobne v domácom prostredí.”

Súkromné firmy niekedy obťažujú telefonickými prieskumami. EK ide ďalej – až k vám do obývačky.

“Spotrebitelia sa teraz pri výbere zameriavajú na rýchlosť, ako aj na cenu,” povedala ktorási eurokomisárka. A na čo sa zameriavali predtým?

Podľa prieskumu ľudia obmedzujú telefonovanie z obavy o vysoké náklady. A preto je podľa eurokomisárky presadzovanie nižších sadzieb prínosom pre Európanov. Nuž pravda, nižšia cena je vždy prínosom pre spotrebiteľa. Ale rozdiel medzi nanútenou sadzbou a trhovou sadzbou bude musieť niekto nejakým spôsobom zaplatiť. A to je to, čo nie je vidieť.

Lenže… EK sa musí snažiť naplniť desaťročný plán, známy pod menom Európa 2020, ktorý predpokladá podporu tzv. znalostnej ekonomiky, a teda aj podporu internetu.