Tag Archives: Školstvo

Domáca škola, domáce vzdelávanie, homeschooling – odkazy

Domáca škola – vzdelávanie detí v domácom prostredí (zastolom.sk):

Jedným z najväčších mýtov o domácom vzdelávanie je asociálnosť doma vzdelávaných detí. Nič nemôže byť viac vzdialené pravde. Práve socializácia je jedno z veľkých pozitív homeschoolingu. Stačí sa pozrieť okolo seba na deti, ktoré sú vzdelávané a žiaľ aj vychovávané v našich školách. Mnohé z nich sú asociáli na pohľadanie. Práveže školy sú priam stvorené na to, aby produkovali deti s problémami v sociálnom správaní, a najmä v komunikácii s ľuďmi v rôznom veku a postavení. Deti sa „socializujú“ iba so svojimi rovesníkmi a to vo veľmi obmedzených situáciách. Reálny život je naproti tomu omnoho pestrejší a domáce vzdelávanie je mu podstatne bližšie ako takzvané socializovanie v školách.

Homeschooling – domáca škola – tonyfric.com

Sloboda učenia

Deti z domácej školy majú lepšie výsledky:

V škole je dieťa v kolektíve rovesníkov. Keď školu dokončí, pravdepodobne už nikdy viac v živote nebude tráviť celý deň v kolektíve ľudí rovnakého veku. Každý človek sa môže niečo naučiť od starších a skúsenejších. Kontakt s mladšími zas dieťa môže naučiť niečo o zodpovednosti za druhých. Lenže v škole sú deti oddelené podľa veku. Prečo vlastne? Spoločnosť sa skladá z ľudí rôzneho veku. Ako teda škola pomáha deťom začleniť sa do spoločnosti, keď ich oddeľuje od starších a mladších žiakov, a kontakt s dospelými obmedzuje na niekoľkých učiteľov?

Viera Krajčovičová: Domáca škola pre moje dieťa

Unavení a frustovaní po nenaplnenom dni…

Tomáš Baťa, angličtina a ministerstvo školstva

John Taylor Gatto: Proti školám

John Taylor Gatto: Učiteľ šiestich lekcií

Fedor Gál: Osobne by som radšej veril svojprávnym občanom a komunitám, ako štátu

„Osobne by som radšej veril svojprávnym občanom a komunitám, ako štátu, ktorý sa tvári, že vie, čo potrebujú ľudia ku šťastiu, a servíruje im to hlava-nehlava bez ohľadu na zdravý rozum a fakt, že je tu k našim službám, a nie naopak. Akurát svojprávnych občanov a ich komunít je trvalý nedostatok.“ (Fedor Gál)

Citované v článku Budúcnosť školstva je v municipalizácii.

Viera Krajčovičová: Domáca škola pre moje dieťa

Viera Krajčovičová: Domáca škola pre moje dieťa (www.rodinka.sk, 21. 11. 2011):

“Videla som, že to úbohé dieťa, ktoré má problém s pozornosťou, nútim ja a škola denne sústredene pracovať približne 8 hodín. Nástupom do druhého ročníka sa dostavil efekt snehovej gule. Postupne sa z neho stával najslabší žiak. Jeho do maxima vybičovaná námaha bola ohodnocovaná dvojkami, trojkami…”

“Namiesto rezignácie a odporu k učeniu a čítaniu, ku ktorým sme smerovali, prišla obrovská chuť spoznávať svet.

Unavení a frustovaní po nenaplnenom dni…

“Přijde mi taky důležité, aby děti byly součástí života i práce svých rodičů – tím pak totiž mezi nimi vzniká ono pevné pouto. Když jsou rodiče přes den v práci, kde sedí někde u počítačů nebo v kanceláři (a dělají práci, ke které nejsou vnitřně motivovaní), a děti jsou celý den ve škole, kde sedí celý den v lavici (a učí se věci, ke kterým nejsou vnitřně motivované) a pak se večer sejdou a jsou všichni unavení a frustrovaní po tom nenaplněném dni, ani je nezajímá, co dělal ten druhý, a tím ztrácejí o sebe zájem a odcizují se.” (Dana-Sofie Šlancarová, citát z knihy Svobodauceni.cz – Výběr publikovaných článků, s. 66, PDF)

Deti z domácej školy majú lepšie výsledky

Z článku Mají školu bez zvonění, učí je rodiče:

Kritici domácího vzdělávání tvrdí, že dítě je vyčleněno z kolektivu a neumí se zapojit do společnosti. “Je to naopak. Dítě je komunikativní a konverzuje dobře i s dospělými,” tvrdí Jan Tupý z Výzkumného ústavu pedagogického. “Navíc se ukazuje, že děti mají lepší výsledky než jejich vrstevníci.”

V škole je dieťa v kolektíve rovesníkov. Keď školu dokončí, pravdepodobne už nikdy viac v živote nebude tráviť celý deň v kolektíve ľudí rovnakého veku. Každý človek sa môže niečo naučiť od starších a skúsenejších. Kontakt s mladšími zas dieťa môže naučiť niečo o zodpovednosti za druhých. Lenže v škole sú deti oddelené podľa veku. Prečo vlastne? Spoločnosť sa skladá z ľudí rôzneho veku. Ako teda škola pomáha deťom začleniť sa do spoločnosti, keď ich oddeľuje od starších a mladších žiakov, a kontakt s dospelými obmedzuje na niekoľkých učiteľov?

Iná námietka proti domácemu vzdelávaniu je táto: nie je dobre, ak je dieťa celý deň zatvorené doma. Absurdná námietka. Veď práve v škole sú deti zatvorené celý deň a málokedy sa dostanú von (do múzea, do prírody). Žiak nemôže ísť ani na WC bez povolenia. Domáce vzdelávanie takéto obmedzenia nemá. Slovo “domáce” neznamená, že vzdelávanie musí prebiehať doma.

Ale čo robiť, ak majú rodičia vážne výhrady proti škole, ale domáce vzdelávanie si z nejakého dôvodu nemôžu dovoliť? Veľmi veľa; napríklad:

“Jakmile pochopíte logiku za moderním školstvím, jeho trikům a pastím se dá poměrně lehce vyhnout. Školy trénují děti, aby se z nich stali zaměstnanci a spotřebitelé; učte vaše vlastní, aby byly vůdci a dobrodruhy. Školy trénují děti, aby reflexivně poslouchaly rozkazy; učte vaše vlastní přemýšlet kriticky a nezávisle. Dobře vyškolené děti mají nízký práh nudy; pomozte vašim vlastním vyvinout si vnitřní život, aby se nikdy nenudily. Nabádejte je, aby si vzaly vážné materiály, dospělé materiály, o historii, literatuře, filozofii, hudbě, umění, ekonomii, teologii – tedy o všech věcech, kterým se učitelé raději vyhýbají. Dopřejte vašim dětem dostatek samoty, aby se naučily užívat si vlastní společnost, aby vedly vnitřní dialogy. Dobře vyškolení lidé jsou formováni tak, aby byli vyděšeni z toho, být sami, a proto vyhledávají neustálou společnost prostřednictvím televize, počítače, mobilního telefonu a prostřednictvím povrchních přátel, rychle nabytých a rychle opuštěných. Vaše děti by měly mít mnohem smysluplnější život, a mohou.” (John Taylor Gatto: Proti školám. Zdôraznenie B.B.)

Tá “logika moderného školstva”, ktorú Gatto spomína, je opísaná v jeho článkoch Proti školám a Učiteľ šiestich lekcií.

Neefektívnosť štátu: porovnanie počtu úradníkov v štátnych a v katolíckych školách mesta New York

Istý človek chcel zistiť, koľko úradníkov je zamestnaných v štátnych školách mesta New York. Potreboval šesť telefonátov na to, aby našiel niekoho, kto pozná odpoveď – ale ten človek nemohol tento údaj zverejniť. Bolo treba ďalších šesť telefonátov, aby našiel niekoho, kto pozná odpoveď a môže ju aj prezradiť. Odpoveď znela: 6 tisíc.

Potom zavolal na Arcidiecézu New York s otázkou, koľko úradníkov zamestnávajú newyorské katolícke školy, ktoré navštevuje jedna šestina počtu žiakov štátnych škôl. Prvý človek, ktorému volal, odpoveď nepoznal. “Počkajte, spočítam ich,” povedal. Bolo ich dvadsaťšesť.

(Podľa článku Lewa Rockwella, cez EPJ.)

Výber článkov Ekonomického zápisníka – 2012

Ekonomická teória

Definícia konkurencie
Trhové hospodárstvo je založené na zisku a strate
Jesús Huerta de Soto: Treba zaviesť povinnosť 100-percentných rezerv vkladov na požiadanie
Úspory sú základom hospodárskeho rastu, nie spotreba
Poznatky nie sú jediným výrobným faktorom
Prečo nezvýšiť minimálnu mzdu o 50%?
Friedman: Inflácia je vždy peňažný jav
Metodologický individualizmus
Hodnota nie je vo veciach
Ďalší argument proti zvyšovaniu minimálnej mzdy
Peniaze nie sú bohatstvo
Prečo je dôležité študovať ekonómiu
Prečo sú na Slovensku nízke mzdy?
Skyscraper Index – rekordné mrakodrapy ako signál blížiacej sa hospodárskej krízy

Knihy

Učebnica ekonómie s politickým cieľom
Slovenský preklad knihy Jesúsa Huertu de Sota Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie
Kritika Samuelsonovej Ekonómie

Ekonomika

Výška povinných minimálnych rezerv v eurozóne
Zlyhanie štátu: Úrad s plochou 63 m² na zamestnanca
Slovenská Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu
ECB stavia nové sídlo za miliardu eur

Školstvo

NR SR obmedzuje možnosti rodičov vychovávať svoje deti
John Taylor Gatto: Proti školám
John Taylor Gatto: Učiteľ šiestich lekcií

Citáty

Roman Joch: Máme socializmus pre bohatých
Jednotlivec, rodina a spoločnosť jestvovali skôr ako štát
Podnikanie z pohľadu encykliky Centesimus Annus
Ronald Coase: Ekonómovia sa stávajú nástrojom štátu

Výber článkov Ekonomického zápisníka – 2011