Monthly Archives: august 2017

Robotí cesta z chudoby aneb proč nepotřebujeme garantovaný státní příjem

Robotí cesta z chudoby aneb proč nepotřebujeme garantovaný státní příjem:

“Dalším zásadním důsledkem rostoucí produktivity práce je pokles cen. Ten je ve zkratce zapříčiněn nižší vzácností zboží, vyplývající z vyššího množství produkce na jednotku výrobního faktoru (práce či kapitálu). Ve společnosti, kde dochází k technologickému pokroku a následnému poklesu cen, se lidé stávají bohatšími, i když jejich nominální příjmy třeba stagnují. Lze si dokonce představit situaci, kdy lidé bohatnou v prostředí klesajících příjmů – a to tehdy, klesají-li ceny rychlejším tempem.”