Monthly Archives: október 2011

Ekonomická literatúra zdarma

Dve knihy o ekonómii, voľne k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. Obe môžu poslúžiť ako úvod do ekonómie.

Ludwig von Mises: Lidské jednání. Pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006. (PDF, veľkosť 8,7 MB)

Český preklad Misesovej najvýznamnejšej knihy. Lidské jednání vysvetľuje ekonómiu vychádzajúc z axiómu “človek koná” a z niekoľkých pomocných predpokladov. Z nich pomocou logickej dedukcie odvodzuje ucelenú ekonomickú teóriu. Lidské jednání patrí k základným textom rakúskej ekonomickej školy, hoci od vydania anglického originálu uplynulo už 62 rokov.

Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět a jiné práce. Praha: Liberální institut, 1998. (PDF, veľkosť 1,0 MB)

Knihu tvorí päť Bastiatových prác: Co je vidět a co není vidět, Obchodní bilance, Petice výrobců svíček, Protekcionismus aneb tři konšelé, Dva systémy etiky.

Predhovor od Jána Pavlíka obsahuje zaujímavé informácie o vývoji názorov českých autorov na ekonómiu. Takmer polovicu knihy tvorí text Jána Pavlíka “Frédéric Bastiat – myslitel svobody a harmonie”, v ktorom podrobne rozoberá Bastiatove dielo.