Tag Archives: Hospodársky rast

Náklady hospodárskeho rastu

Z poznámky č. 1 na strane 3 článku Lipka, David: Teorie růstu a relevantnost současné makroekonomie (KHP, KEKE Vysoká škola ekonomická Praha, PDF):

“Všichni lidé sice preferují více bohatství před méně bohatstvím, což však neznamená, že preferují i ekonomický růst. Ten jako důsledek lidského jednání s sebou přináší náklady – investice znamenají obětování současné spotřeby ve prospěch vyšší spotřeby v budoucnosti, jedná se tak o subjektivní volbu mezi současnou a budoucí spotřebou. Pro kritiku ekonomů, kteří si tohoto aspektu nejsou vědomi, viz Šíma 2000, str. 16-22. [Šíma, Josef: Trh v čase a prostoru, Liberální institut, PDF.]”

Lipka sa v článku venuje príčinám hospodárskeho rastu a modelom rastu (Harrodov-Domarov model a Solowov model, endogénne modely).

Ad: Odkiaľ sa berú pracovné miesta?

V článku Odkiaľ sa berú pracovné miesta? autor napísal:

“Nie je to skôr tak, že ťahúňom tvorby pracovných miest je dopyt? Teda prvým článkom pri tvorbe pracovného miesta nie je podnikateľ, ktorý má peniaze nazvyš, ale zákazník, ktorý chce viac tovarov, než je dnes podnikateľ schopný vyrobiť.”

Autor sa mýli. Dopyt si musí človek zaplatiť. Zaplatiť ho môže iba tak, že najskôr niečo vyrobí. Teda dopytu nevyhnutne predchádza výroba a ponuka. Inými slovami: podnikatelia vytvárajú pracovné miesta (nemusia to byť iba veľké firmy, slovo podnikateľ používam vo význame, zahŕňajúcom aj napr. živnostníkov).

V článku Úspory sú základom hospodárskeho rastu, nie spotreba som na túto tému uviedol citát z knihy profesora Lisého z Ekonomickej univerzity:

“Spotreba napriek svojmu značnému objemu neakceleruje fungovanie ekonomiky. Zdrojom dynamického dlhodobého rozvoja ekonomiky sú úspory. Proces sporenia a investovania je kľúčovým problémom makroekonómie, pretože úspory a investície sú najdôležitejšími faktormi ekonomického rastu.” (prof. Lisý v Lisý a kol.: Ekonómia v novej ekonomike, 2. vydanie, str. 366-367).

Profesor Steven Horwitz v článku Konzumerizmus je keynesiánstvo opísal chybu tých, ktorí si myslia, že spotreba je zdrojom rastu, takto:

“Začať analýzu spotrebou vychádza z predpokladu, že prostriedky na ňu už sú nadobudnuté. Naopak, bohatstvo sa tvorí v procese výroby, pri ktorom sa zdroje preskupujú tam, kde majú pre ľudí vyššiu hodnotu ako pri alternatívnom rozložení. Táto výroba je financovaná z úspor domácností, ktoré sa spotreby vzdali.”

Tvorivosť a podnikanie sú najdôležitejším zdrojom hospodárskeho rastu

“Z ekonomického hľadiska je tvorivosť, iniciatíva a podnikanie tým najdôležitejším zdrojom bohatstva národa a zdrojom ekonomického rastu.” (Lisý a kol.: Ekonómia v novej ekonomike, 2. vydanie, str. 387)

Úspory sú základom hospodárskeho rastu, nie spotreba

Podľa jedného z najrozšírenejších ekonomických omylov je spotreba základom hospodárstva. Ak hospodárstvo upadá, treba podporiť spotrebu. Ak ľudia nechcú zvýšiť spotrebu, treba, aby vláda začala míňať (hoci aj novovytvorené peniaze). Ak je kríza, ľudia začnú viac šetriť a menej míňať, a tým krízu údajne zhoršia. To všetko je omyl. Základom hospodárstva je výroba, a základom hospodárskeho rastu sú úspory.

“Spotreba napriek svojmu značnému objemu neakceleruje fungovanie ekonomiky. Zdrojom dynamického dlhodobého rozvoja ekonomiky sú úspory. Proces sporenia a investovania je kľúčovým problémom makroekonómie, pretože úspory a investície sú najdôležitejšími faktormi ekonomického rastu.” (prof. Lisý v Lisý a kol.: Ekonómia v novej ekonomike, 2. vydanie, str. 366-367).

Tejto téme sa podrobnejšie venuje napr. článok Stevena Horwitza Konzumerizmus je keynesiánstvo. Aby mohla existovať spotreba, musí jej predchádzať výroba. Profesor Horwitz hovorí:

“Začať analýzu spotrebou vychádza z predpokladu, že prostriedky na ňu už sú nadobudnuté. Naopak, bohatstvo sa tvorí v procese výroby, pri ktorom sa zdroje preskupujú tam, kde majú pre ľudí vyššiu hodnotu ako pri alternatívnom rozložení. Táto výroba je financovaná z úspor domácností, ktoré sa spotreby vzdali.”

Podľa Horwitza zástancovia voľného trhu nikdy netvrdili, “že ‘stimulácia spotreby’ je cestou k prosperite. Preto ich nikto nemôže obviňovať z obhajoby ‘spotrebiteľskej kultúry’.”