Eurofondová propaganda: Čerpajme, lebo nečerpať je chyba!

HN “informujú” čitateľov: V eurofondoch patríme k najpomalším krajinám:

“Slovensko je na chvoste v čerpaní eurofondov. Spomedzi európskej dvadsaťsedmičky sme ku koncu minulého roku obsadili nelichotivú 22. priečku.”

Slová “na chvoste”, “nelichotivú” čitateľovi podsúvajú, že nečerpať fondy je pre nás nevýhodné. HN teda predpokladajú, že pre nás (čím majú asi na mysli obyvateľov Slovenska) je z nejakého pohľadu nevýhodné nevyužiť ponúkané peniaze. Zrejme z ekonomického hľadiska: tu sú peniaze, keď ich zoberiem, budem sa mať lepšie bez ohľadu na to, ako ich použijem.

Pre každú konkrétnu firmu existujú najmenej dva vážne argumenty proti takémuto pohľadu.

Prvý argument je ekonomický. Firma, ktorá dotácie prijíma, sa musí zamerať na takú činnosť, pri ktorej jej vzniká nárok na dotácie. Ak sa zdroj dotácií vyčerpá, firma sa dostane do ťažkostí. Konkrétny príklad: EK chce obmedziť dotácie na biopalivá vyrábané z potravín. Z dlhodobého pohľadu je pre firmu lepšie sústrediť sa na takú činnosť, ktorá nie je závislá na politických rozhodnutiach.

Druhý argument je etický. Účel nesvätí prostriedky. Politici dávajú k dispozícii peniaze pre eurofondy. Ak chce firma podnikať eticky, musí sa pýtať: odkiaľ sú peniaze, ktoré za naše podnikanie dostaneme? Peniaze z eurofondov boli získané buď donútením daňových poplatníkov, alebo na dlh. V oboch prípadoch náklady na eurofondy nenesú tí, ktorí o použití týchto peňazí rozhodujú. Môžeme s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že mnohí z tých, ktorí eurofondy v skutočnosti financujú, sú proti takémuto použitiu svojich daní. Potom by sa firma, ktorá chce podnikať eticky, mala pýtať, či je morálne použiť na svoju činnosť takto získané peniaze.

Okrem týchto argumentov môžeme uviesť aj ďalšie, vzťahujúce sa nie len na firmu, ale na každého.

Dotácie sú nástroj centrálneho riadenia. Štát, resp. Únia takto ovplyvňuje, čo a ako sa bude vyrábať. Dotácie neslúžia na vytvorenie bohatstva. Dotácie bohatstvo iba presúvajú, prípadne znižujú, ak sa použijú neefektívne. Dotácie bránia fungovaniu trhového hospodárstva ovplyvňovaním cenovej kalkulácie. Umožňujú podnikať v takej oblasti, v ktorej by daná firma bez dotácií dosiahla stratu. Dotácie teda pomáhajú socializovať straty; zisky pritom ostávajú súkromné. Trhové hospodárstvo môže fungovať iba ak sú aj zisky, aj straty súkromné.