Monthly Archives: december 2012

Prečo je dôležité študovať ekonómiu

“Nikdo se nemůže nijak zbavit své osobní zodpovědnosti. Kdokoli se vzdá snahy posoudit dle svých nejlepších schopností podstatu veškerých dotčených problémů, dobrovolně se vzdává svých práv ve prospěch samozvané elity nadlidí. V takto klíčových záležitostech je slepé spoléhání na ‘experty’ a nekritické přijímání populárních sloganů a  předsudků rovno vzdání se sebeurčení a poddání se nadvládě jiných lidí. V dnešní situaci neexistuje pro žádného inteligentního člověka nic důležitějšího než ekonomie. Osud jeho samotného a jeho potomků je totiž v sázce.” (Ludwig von Mises: Lidské jednání, str. 787)

Peniaze nie sú bohatstvo

“Protože bohatství – což to nevidíte? – není trochu víc nebo míň peněz. Je to chléb pro hladové, oblečení pro nahé, palivo, které Vás v zimě zahřívá, olej v lucerně který prodlužuje den, kariéra, která se otvírá Vašemu synu, věno pro Vaši dceru, den odpočinku když jste zmožený, posilující lék pro slabého, malá pomoc upuštěná do dlaní chudáka, ochrana před bouří, rozptýlení pro mozek přeplněný myšlenkami, a to neskonalé potěšení činit šťastnými ty, kdož jsou nám drazí. Bohatství je nezávislost, hrdost, jistota, dobročinnost; je pokrokem a civilizací. Bohatství je úžasný civilizační výsledek dvou úžasných věcí, více civilizujících než bohatství samo – práce a směny.” (Frédéric Bastiat: Co jsou peníze?)

Vývoj zamestnanosti Grécka a Španielska

Graf vývoja zamestnanosti v Grécku a Španielsku 2007-2012:

https://i2.wp.com/2.bp.blogspot.com/-pmO6f3liCVo/ULYLS5gCOwI/AAAAAAAAEXQ/PcpHadiYbWw/s1600/6a01348793456c970c017d3e055aa1970c-450wi.jpg

Zdroj: newyorkfed.org (The Different Paths of Greece and Spain to High Unemployment, článok sa však už nedá na ich stránke nájsť), cez EconomicPolicyJournal.com.

 

Edmund Burke: Neúcta k majetku zničila Francúzsko

“Neúcta k majetku a skutočnosti, že sa proti princípom majetku stavajú akési údajné prednosti štátu, je práve tou príčinou, ktorá viedla ku všetkým ostatným zlám, ktoré zničili Francúzsko a uvrhli celú Európu do bezprostredného ohrozenia.” (Edmund Burke, 1727-1797)

(Citované v prednáške Petra Gondu, v prezentácii na str. 7.)