Ekonomická literatúra zdarma

Dve knihy o ekonómii, voľne k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. Obe môžu poslúžiť ako úvod do ekonómie.

Ludwig von Mises: Lidské jednání. Pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006. (PDF, veľkosť 8,7 MB)

Český preklad Misesovej najvýznamnejšej knihy. Lidské jednání vysvetľuje ekonómiu vychádzajúc z axiómu “človek koná” a z niekoľkých pomocných predpokladov. Z nich pomocou logickej dedukcie odvodzuje ucelenú ekonomickú teóriu. Lidské jednání patrí k základným textom rakúskej ekonomickej školy, hoci od vydania anglického originálu uplynulo už 62 rokov.

Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět a jiné práce. Praha: Liberální institut, 1998. (PDF, veľkosť 1,0 MB)

Knihu tvorí päť Bastiatových prác: Co je vidět a co není vidět, Obchodní bilance, Petice výrobců svíček, Protekcionismus aneb tři konšelé, Dva systémy etiky.

Predhovor od Jána Pavlíka obsahuje zaujímavé informácie o vývoji názorov českých autorov na ekonómiu. Takmer polovicu knihy tvorí text Jána Pavlíka “Frédéric Bastiat – myslitel svobody a harmonie”, v ktorom podrobne rozoberá Bastiatove dielo.

21 responses to “Ekonomická literatúra zdarma

 1. Spätné upozornenie: Hodnota nie je vo veciach | Ekonomický zápisník

 2. Spätné upozornenie: Metodologický individualizmus | Ekonomický zápisník

 3. Spätné upozornenie: Podnikanie z pohľadu encykliky Centesimus Annus | Ekonomický zápisník

 4. Spätné upozornenie: Prečo je dôležité študovať ekonómiu | Ekonomický zápisník

 5. Spätné upozornenie: Nelogickí ekonómovia: Ak sa ľudia nesprávajú podľa modelov, chyba nie je v modeloch | Ekonomický zápisník

 6. Spätné upozornenie: Predmet praxeológie a rozdiel medzi praxeológiou a psychológiou | Ekonomický zápisník

 7. Spätné upozornenie: Praxeológia – teória konania človeka | Ekonomický zápisník

 8. Spätné upozornenie: Predmet praxeológie, subjektivizmus a objektivita praxeológie | Ekonomický zápisník

 9. Spätné upozornenie: Výber článkov Ekonomického zápisníka – 2011 | Ekonomický zápisník

 10. Spätné upozornenie: Praxeológia je indiferentná voči cieľom konania | Ekonomický zápisník

 11. Spätné upozornenie: Trhový mechanizmus neexistuje | Ekonomický zápisník

 12. Spätné upozornenie: Vzťah výrokov praxeológie k realite | Ekonomický zápisník

 13. Spätné upozornenie: Predpoklady konania človeka | Ekonomický zápisník

 14. Spätné upozornenie: Vodičský preukaz skupiny B bude platiť aj pre motorky do 125 ccm, vraj to pomôže podnikateľskému prostrediu | Ekonomický zápisník

 15. Spätné upozornenie: Predmet ekonómie | Ekonomický zápisník

 16. Spätné upozornenie: Princíp metodologického singularizmu | Ekonomický zápisník

 17. Spätné upozornenie: Čo je to praxeológia | Ekonomický zápisník

 18. Spätné upozornenie: Vedec musí odpovedať na kritiku bez ohľadu na motiváciu kritikov | Ekonomický zápisník

 19. Spätné upozornenie: Najčítanejšie články Ekonomického zápisníka za rok 2013 | Ekonomický zápisník

 20. Spätné upozornenie: Čo je to trhové hospodárstvo? Ad: Chamtivosť prestáva prinášať pokrok | Ekonomický zápisník

 21. Spätné upozornenie: Hodnotenie cieľov nie je súčasťou ekonomickej teórie | Ekonomický zápisník