Tag Archives: Peter Gonda

Štúdia: Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne

Peter Gonda vydal štúdiu Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne. Z úvodu:

Dominantným ekonomickým omylom je predstava, že jedna mena a harmonizované podmienky sú nevyhnutným predpokladom spoločného trhu, konkurencie a ekonomickej integrácie v Európe. Podmienkou trhu a ekonomickej integrácie je však neobmedzovaná konkurencia, podložená diverzitou, a neexistencia centrálnych prekážok pre slobodné výmeny, nie napríklad administratívne stanovená jediná mena.

Slovenská Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu

Začiatkom tohto roka bola predstavená Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu (Initiative for a Free and Prospering Europe, IFPE). Ekonóm Peter Gonda v rozhovore pre Postoy uviedol:

“Hlavným cieľom je, aby sa IFPE stala účinnou argumentačnou protiváhou politikov a byrokratov v EÚ centralizujúcich Európu, vyvíjala sústredený odborný tlak na zastavenie nimi roztočeného kolotoča centrálnych zásahov a prispievala k prinavráteniu podmienok, ktoré boli aj v Európe zdrojom slobody a bohatstva, ako voľný trh, vlastnícke práva, konkurencia, rôznosť a kryté peniaze.”

IFPE vznikla na Slovensku, jej signatármi sú však aj viacerí známi zahraniční ekonómovia, napr. Jesús Huerta de Soto, Pascal Salin, Philipp Bagus.

Táto Iniciatíva “je neformálnym a nepolitickým zoskupením európskych think tankov a iných mimovládnych inštitúcií, osobností ekonomického a spoločenského života a občanov, ktorej cieľom je predovšetkým:

1. upozorniť verejnosť na reálne hrozby a negatívne dôsledky posilňovania politickej a ekonomickej centralizácie v EÚ na slobodu, zodpovednosť, peniaze a prosperitu ľudí,

2. vyzývať hlavných politických lídrov krajín EÚ, predstaviteľov Európskej komisie, ECB a iných zodpovedných, aby ustúpili od snáh riešiť ekonomické problémy v Európe posilňovaním centralizácie, vrátane vytvorenia európskej fiškálnej únie a európskej hospodárskej vlády,

3. navrhovať alternatívne riešenia európskej dlhovej krízy, ktoré sú zamerané na odstraňovanie jej príčin (nielen jej prejavov) a sú postavené na zdrojoch slobody, zodpovednosti a prosperity (napríklad slobodný trh, vlastnícke práva, konkurencia, kryté peniaze, malé a zodpovedne hospodáriace vlády),

4. iniciovať diskusiu o alternatívnych riešeniach európskej dlhovej krízy a o politických a ekonomických podmienkach transformácie EÚ na spoločenstvo slobodných ľudí žijúcich v prosperujúcich krajinách.” (Zdroj: www.ifpe.sk/sk)

Niekoľko mien spomedzi signatárov:
– Philipp Bagus, profesor ekonómie na Univerzite kráľa Juana Carlosa v Madride, Španielsko,
– Imrich Gazda, PhD, Katolícka univerzita v Ružomberku,
– Peter Gonda, PhD, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika,
– Robert Mátéffy, riaditeľ Inštitútu Leva XIII.,
– Marek Nikolov, predseda Pastor bonus,
– Dr. Ján Oravec, prezident Nadácie F.A. Hayeka,
– Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka,
– Pascal Salin, emeritný profesor ekonómie, Univerzita Paris-Dauphine, bývalý prezident Mont Pelerinskej spoločnosti, Francúzsko,
– Jesús Huerta de Soto, profesor ekonómie na Univerzite kráľa Juana Carlosa v Madride, Španielsko,
– Josef Šíma, profesor ekonómie, rektor CEVRO Institut, Česká republika,
– Daniel Hannan, spisovateľ, bloger a konzervatívny poslanec Európskeho parlamentu za juhovýchodné Anglicko.

Gonda o centrálnom riadení peňazí

Keď sa hovorí o hospodárskej, finančnej, či dlhovej kríze, často sa zabúda na podstatu dnes používaných peňazí. Ničím nekryté peniaze nie sú produktom trhu; sú výsledkom zásahov vlády, ktoré v priebehu posledného storočia viedli prakticky k štátnemu monopolu na peniaze.

V Týždni (22. augusta 2011) vyšiel článok Petra Gondu, riaditeľa Konzervatívneho inštitútu, v ktorom sa hovorí aj o tejto stránke krízy. Niekoľko citátov:

“Všetko to zachraňovanie finančných inštitúcií z peňazí daňovníkov, fiškálne stimuly a monetárne injekcie, pumpujúce nové, nekryté peniaze do ekonomiky, mali niekoľko vážnych dôsledkov: prehĺbenie morálneho hazardu s motiváciou na finančnú nezodpovednosť, výrazný nárast verejného dlhu a budúce znižovanie kúpnej sily eura i amerického dolára.”

“Veľa sa dnes hovorí o bezuzdných, neregulovaných finančných trhoch. Ale je pravda, že ak centrálne plánovanie v nejakej oblasti naďalej pretrváva, tak práve v tejto. Finančný systém je dnes postavený na centrálnom riadení nekrytých symbolických peňazí bez vnútornej hodnoty.”

“Hlavnou inštitucionálnou deformáciou sú centrálne banky, ktoré vnášajú na trh falošné signály púšťaním nových peňazí do obehu. Ďalšou je bankovníctvo čiastočných rezerv. To umožňuje bankám poskytovať úvery z vkladov ľudí bez toho, aby mali k dispozícii rezervy, z ktorých by vkladateľov na požiadanie vyplatili. Znásobujú tak množstvo peňazí, ktoré nie sú kryté úsporami, a tým prehlbujú inflačné tlaky, bublinu úverového boomu a následnú recesiu.”

Gonda ako riešenie problému navrhuje, okrem iného, zavedenie komoditného krytia peňazí a stopercentné rezervy vkladov splatných na požiadanie.

Celý článok je k dispozícii na stránke Petra Gondu.