Tag Archives: Inflácia

M. Draghi: ECB použije všetky prostriedky pri boji s nízkou infláciou

TASR:

“Európska centrálna banka (ECB) je pripravená použiť proti nízkej inflácii ťažké zbrane. “Rada guvernérov ECB jednomyseľne zaviazala, že použije konvenčné aj nekonvenčné prostriedky, aby účinne bojovala s príliš dlhou fázou nízkej inflácie,” potvrdil dnes v Amsterdame prezident ECB Mario Draghi. Informovala o tom agentúra DPA.”

Inflácia – prostriedok rozvrátenia základov spoločnosti

“Nenajdeme rafinovanější ani spolehlivější prostředek k rozvrácení existujících základů společnosti, než je zkažení měny. Tento proces využíva všech skrytých sil ekonomických zákonitostí na straně destrukce a činí tak způsobem, který není schopen rozpoznat ani jeden člověk z milionu.” (John Maynard Keynes, citovaný vo Friedman, Milton: Za vším hledej peníze, str. 185)

ECB znížila základnú úrokovú sadzbu na 0,75 %

Európska centrálna banka 11. júla 2012 znížila základnú úrokovú sadzbu z 1,0 % na 0,75 %.  Súčasne znížili aj úrok na vkladoch v ECB na nulu, aby tak prinútila banky nevkladať si u nej rezervy.

Základná sadzba je na úrovni 1,5 % resp. nižšie od marca 2009. V rokoch, vedúcich k finančnej kríze, bola sadzba 2,0 % (od 2003 do konca 2005), potom sa postupne zvyšovala až nad 4,0 % v polovici 2008).

Možno ani toto posledné zníženie sadzby nespôsobí väčšiu aktivitu – zvýšenie objemu úverov a následné zvýšenie objemu investícií. Potom ECB ďalej zníži sadzbu. Až na nulu, alebo pod nulu, ako to nedávno urobila dánska centrálna banka s depozitnou sadzbou.

Úrokovú sadzbu znížila aj čínska centrálna banka v snahe stimulovať spomaľujúci hospodársky rast.

Zníženie úrokovej sadzby môže spôsobiť tzv. oživenie ekonomiky. Avšak takéto oživenie je umelé, nie je podložené skutočnými úsporami. Nízky úrok spôsobí peňažnú infláciu (nehovoriac o zmene štruktúry cien), čo centrálnu banku prinúti sadzbu zvýšiť. Potom sa mnohé z realizovaných investícií ukážu ako stratové.

Friedman: Inflácia je vždy peňažný jav

“Poznání, že výrazná inflace je vždy a všude peněžním jevem, je počátkem pochopení příčin a léčení inflace.” (Milton Friedman: Za vším hledej peníze, str. 188)

Celý text Friedmanovej knihy Za vším hledej peníze (v anglickom origináli vyšla pod názvom Money Mischief) je k dispozícii na stránke Liberálního institutu (PDF, cca. 20 MB).

Pojem inflácia sa používa v dvoch rôznych významoch, preto je dôležité rozlišovať medzi peňažnou infláciou a cenovou infláciou. Friedman má na mysli cenovú infláciu. S použitím spomenutého rozlíšenia dvoch významov pojmu inflácia môžeme povedať, že podľa Friedmana je cenová inflácia dôsledkom veľkej peňažnej inflácie, pričom rast cien sa objavuje vtedy, ak množstvo peňazí rastie oveľa rýchlejšie ako množstvo tovaru a služieb (porovnaj Za vším hledej peníze, str. 188). Tento Friedmanov názor je azda správny; avšak negatívne dôsledky peňažnej inflácie existujú aj vtedy, ak nedochádza k rastu cien (t.j. aj vtedy, ak rast množstva peňazí je pomalší ako rast množstva tovarov a služieb).