Monthly Archives: február 2012

Prečo nezvýšiť minimálnu mzdu o 50%?

Prečo tí, ktorí navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu pomocou zákona, navrhujú zvýšenie len o pár percent? Prečo nie o 50, alebo o 150 percent? Odpoveď na túto otázku nám súčasne dáva odpoveď na otázku, prečo je aj malé zvýšenie škodlivé pre všetkých s výnimkou tých, ktorí by mali šťastie a neprišli by v dôsledku takéhoto zvýšenia zákonnej minimálnej mzdy o prácu.

Účinok zvýšenia minimálnej mzdy môžeme zhrnúť takto:

“Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje na niektorých pracovných trhoch zvýšenie ponuky práce [t.j. viac ľudí bude chcieť získať prácu] a súčasne zníženie dopytu po práci [zo strany zamestnávateľov] a preto sa nezamestnanosť zvýši.” (Ján Lisý a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. 2. vydanie. Strana 274)

Toto tvrdenie jednoznačne vyplýva zo zákona ponuky a zo zákona dopytu, ktoré hovoria, že pri zvýšení ceny (v tomto prípade ceny práce), za inak nezmenených podmienok, sa veľkosť dopytu nezmení alebo zníži, a veľkosť ponuky sa nezmení alebo zvýši.

Zvýšenie minimálnej mzdy niektorým ľuďom pomôže. Iným však uškodí – stratia zamestnanie, príjem, možnosť získania praxe, a ak si nenájdu zamestnanie inde, alebo ak sa sami nezamestnajú, ostanú odkázaní na pomoc druhých, resp. na pomoc štátu. Táto druhá skupina bude pravdepodobne malá; určite menšia, ako tá prvá. Tým skôr treba, aby sa ich niekto zastal.

Poznámka 28. 2. 2015: V článku som pôvodne chybne uvádzal, že zmena ceny spôsobí zmenu dopytu, resp. zmenu ponuky. Správne má byť: zmena ceny spôsobí zmenu veľkosti dopytu, resp. zmenu veľkosti ponuky. Dopyt a ponuka sú akoby funkcie, ktorých hodnota závisí od ceny daného statku, ich tvar však od iných faktorov (ako napr. očakávaná budúca cena, cena substitútov, preferencie ľudí, atď.). Pozri tiež: Zákon dopytu – vysvetlenie pojmov. Ad: Peter Uhrin: Celkový dopyt po zlate klesal spolu s jeho cenou.

Parlamentné voľby 2012

Já jsem tvá jistota
Já jsem tvá naděje
Já jsem tvá hráz proti krizi
Já jsem tvé Nic než pravda v televizi

Já jsem tvůj třináctý plat
Jediný kdo se dokáže o tebe postarat

(Jaromír Nohavica: Milostná předvolební)

Na stránke Nohavica.cz si môžete prečítať celý text piesne, alebo vypočuť mp3.

NR SR obmedzuje možnosti rodičov vychovávať svoje deti

Dňa 9. februára 2012 Národná rada SR rokovala o návrhu novelizácie školského zákona. Novela mala umožniť vzdelávanie formou domácej školy aj na druhom stupni základnej školy (v súčasnosti je to možné iba na prvom stupni) a zjednodušiť niektoré podmienky. Návrh však neprešiel ani do druhého čítania. Poslanci teda nevyužili príležitosť rozšíriť možnosti rodičov vo výchove svojich detí.

Štát rodičov vo výchove detí obmedzuje rôznymi spôsobmi. Nepochybne je ťažké odstrániť niektoré z týchto obmedzení. Toto bolo jednoduché. Poslanci (s výnimkou päťdesiatichôsmich) však usúdili, že vedia lepšie ako rodičia, aká forma vzdelávania je pre ich deti najvhodnejšia.

Roman Joch: Máme socializmus pre bohatých

Roman Joch, poradca predsedu vlády ČR a riaditeľ Občanského institutu, v rozhovore pre Parlamentní listy:

“Tady nikdy nebyl žádný neoliberalismus, nýbrž víceméně tržní hospodářství s extrémně silnou přítomností a zásahy státu. Kudy u nás v uplynulých dvaceti letech vedla cesta k bohatství? Přes trh a férovou konkurenci? Ne. Cesta k prosperitě řady firem se dosud ubírala přes státní zakázky. To, co máme, není kapitalismus, ale socialismus pro bohaté. Jak firmy bohatnou? Dohodnou se se státem, jak získat peníze daňových poplatníků. To je model, který tady máme, a ten nyní selhal.”

Joch mal na mysli Českú republiku, ale to isté sa dá povedať aj o Slovensku.