Monthly Archives: jún 2013

Neefektívnosť štátu: porovnanie počtu úradníkov v štátnych a v katolíckych školách mesta New York

Istý človek chcel zistiť, koľko úradníkov je zamestnaných v štátnych školách mesta New York. Potreboval šesť telefonátov na to, aby našiel niekoho, kto pozná odpoveď – ale ten človek nemohol tento údaj zverejniť. Bolo treba ďalších šesť telefonátov, aby našiel niekoho, kto pozná odpoveď a môže ju aj prezradiť. Odpoveď znela: 6 tisíc.

Potom zavolal na Arcidiecézu New York s otázkou, koľko úradníkov zamestnávajú newyorské katolícke školy, ktoré navštevuje jedna šestina počtu žiakov štátnych škôl. Prvý človek, ktorému volal, odpoveď nepoznal. “Počkajte, spočítam ich,” povedal. Bolo ich dvadsaťšesť.

(Podľa článku Lewa Rockwella, cez EPJ.)

HN: Milióny eur na výskum sa rozdeľovali zvláštne

Z článku Hospodárskych novín o rozdeľovaní eurofondov na podporu výskumu:

NKÚ pod jej vedením skontroloval úspešné žiadosti o podporu aplikovaného výskumu, ktoré firmy a univerzity podali ministerstvu v rokoch 2009 až 2011. Bolo ich vyše päťdesiat, v celkovej sume 143 miliónov eur. Výsledky boli podľa nej veľmi závažné. „Hodnotenia vo viac ako tristo prípadoch nezodpovedali údajom uvedeným v projektoch.“

Napríklad firma získala plný počet bodov za počet registrovaných patentov, hoci žiadne nemala. Či pochybili hodnotitelia, alebo body prepisoval niekto vyššie postavený, pritom nie je možné zistiť.

Celý článok.

 

INESS: Sedemročnica ministerstva pôdohospodárstva

Sedemročnica ministerstva pôdohospodárstva:

“Aj keď slovenskí poľnohospodári argumentujú, že súčasná dotačná politika ich znevýhodňuje oproti západným producentom, posúva to celý problém len o úroveň ďalej – k Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ (CAP), na ktorú je do roku 2020 vyčlenených neuveriteľných 387 miliárd eur.

387 miliárd vybraným lobistickým skupinám na základe pravidiel stanovených úradníkmi, ktorí pluh či traktor možno v živote nevideli. V kombinácii s obmedzeniami dovozu to pre bežného Slováka znamená, že sa skladá na dotácie poľnohospodárskym firmám, aby si mohol kupovať drahšie potraviny.”

“Namiesto centrálneho plánovania výroby na sedem rokov dopredu, za ktorého (ne)plnenie aj tak nikto nenesie zodpovednosť, by sme sa preto mali konečne postaviť proti európskej dotačnej politike. Benefity totiž nesú niektorí, no náklady znášame všetci.”

Celý článok.

Svet Hospodárskych novín: Čína chce uškodiť európskym automobilkám

Titulok v Hospodárskych novinách: Čína chce uškodiť európskym automobilkám.

Takýto krok čínskej vlády je zrejme odvetou za clo, ktoré Európska únia zaviedla na dovoz čínskych solárnych panelov. Vtedy sme však nečítali nadpisy typu: EÚ chce uškodiť čínskym výrobcom. Veď EÚ – to sme my, a seba nebudeme predsa ohovárať! Alebo sa mýlim…?

Súdiac podľa URL tohto článku, nadpis mal pôvodne celkom rozumnú podobu: Čína chce uvaliť clo na luxus z Európy. Niekto v HN teda na poslednú chvíľu rozhodol o zmene nadpisu do bulvárnejšej podoby.

Ďalší dôkaz, že HN nie sú seriózny denník. Ale taký na Slovensku ani neexistuje.