Tag Archives: Štát

Udavačstvo ako občianska cnosť

Český štát plánuje zaviesť online evidenciu tržieb. Dušan Šrámek (Bonzáctví jako občanská cnost, e15.cz) to komentuje takto:

“Erár si od toho slibuje zlepšení výběru daní. Co na tom, že jde o nedomyšlený pokus s tisícem neznámých – od technického řešení po cenu, kterou bude tahle legrace stát. Třešničkou na dortu celé této kulišárny má být účtenková loterie, jež má korumpovat lid, aby na tuto hru přistoupil. Podtext je jasný – nedostanete-li účtenku, dotyčného prodejce nabonzujte, protože vás tím připravil o možnost výhry.”

Sv. Augustín: Čím iným sú krajiny bez spravodlivosti, ak nie veľkým zbojstvom?

V nasledujúcom texte sv. Augustín opisuje jeden zo spôsobov vzniku štátu:

Čím iným sú krajiny bez spravodlivosti, ak nie veľkým zbojstvom? Vari lúpežné bandy nie sú malým kráľovstvom? Aj zbojnícka banda sa riadi rozkazom svojho vodcu a podľa schváleného dohovoru sa delí o korisť. Ak sa k tomuto zlu pridávajú ďalší a ďalší, odboj sa rozrastie natoľko, že obsadí isté územie, na ktorom si zriadi sídla, mestá, podrobí si národy a potom bez váhania prijíma aj názov ríše, ktorým si nielen uspokojí ctižiadosť, ale pred svetom si zároveň zabezpečuje aj beztrestnosť. Vtipne a pravdivo odpovedal prichytený pirát Alexandrovi Veľkému, keď sa ho kráľ opýtal, odkiaľ berie právo zbíjať na mori. Pirát mu smelo odpovedal: „Odkiaľ aj ty po celej zemi! Ja za to, čo robím s malou lodičkou, som lúpežníkom, a ty za to isté, čo robíš s veľkým loďstvom, si panovníkom.“ (Sv. Augustín: Boží štát)

Vyberaním daní nevzniká štátu záväzok voči daňovníkom

Ak by sa niekto chcel sťažovať, napríklad, že platí dane a musí cestovať po rozbitých cestách:

“Vyberaním daní nevzniká [štátu] záväzok voči daňovníkom.” (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť: Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií, str. 9, poznámka 6, PDF)

Násilie je pracovná metóda štátu

Štát je založený na násilí.

Aktuálny príklad: predseda vlády sa vyhráža zdravotným poisťovniam vyvlastnením.

Roman Joch: Máme socializmus pre bohatých

Roman Joch, poradca predsedu vlády ČR a riaditeľ Občanského institutu, v rozhovore pre Parlamentní listy:

“Tady nikdy nebyl žádný neoliberalismus, nýbrž víceméně tržní hospodářství s extrémně silnou přítomností a zásahy státu. Kudy u nás v uplynulých dvaceti letech vedla cesta k bohatství? Přes trh a férovou konkurenci? Ne. Cesta k prosperitě řady firem se dosud ubírala přes státní zakázky. To, co máme, není kapitalismus, ale socialismus pro bohaté. Jak firmy bohatnou? Dohodnou se se státem, jak získat peníze daňových poplatníků. To je model, který tady máme, a ten nyní selhal.”

Joch mal na mysli Českú republiku, ale to isté sa dá povedať aj o Slovensku.