Tag Archives: Úroková sadzba ECB

Aktuálne úrokové sadzby ECB (marec 2016)

Kľúčová úroková sadzba: 0,00 %, v marci 2016 znížená z 0,05 %. Ide o úrokovú sadzbu pre hlavné refinančné operácie, t.j. sadzbu, za ktorú si požičiavajú banky od ECB. Graf vývoja sadzby.

Depozitná sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie: -0,40 %, od marca 2016. Záporná sadzba znamená, že banky za svoje jednodňové vklady v ECB platia úrok. V decembri 2015 bola znížená z -0,2 % na -0,3 %. Graf vývoja sadzby. Záporná sadzba existuje od júna 2014. Napriek tomu odvtedy využitie týchto vkladov vzrástlo viac ako 8-násobne, z 28 miliárd eur na 251 miliárd vo februári 2016.

Jednodňová refinančná sadzba (marginal lending facility): 0,25 %, od marca 2016.

Zdroj: TASR december 2015, TASR marec 2016, ECB september 2014, ECB december 2015, ECB marec 2016.

ECB znížila depozitnú sadzbu na -0,1 %, kľúčový úrok na 0,15 %

Európska centrálna banka dnes oznámila zníženie úrokovej sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie na -0,10 %. Záporná sadzba sa bude vzťahovať aj na priemerné rezervy držané nad rámec povinných minimálnych rezerv a ďalšie vklady v Eurosystéme. Znamená to, že banky budú platiť úrok za svoje jednodňové vklady v ECB. Zmena nadobúda účinnosť 11. júna 2014.

ECB znížila aj úrokovú sadzbu pre hlavné refinančné operácie na 0,15 %. Ide o úrok, ktorý banky platia za úvery od ECB.

 

ECB znížila základnú úrokovú sadzbu na 0,5 %

ECB znížila základnú úrokovú sadzbu (sadzbu pre hlavné refinančné operácie Eurosystému) z 0,75 % na 0,5 %, s účinnosťou od 8.5.2013.

Súčasne znížila úrokovú sadzbu pre jednodňové refinančné operácie z 1,5 % na 1,0 %. Depozitná sadzba ostala nezmenená na úrovni 0,0 %.

ECB úroky naposledy znižovala v júli 2012.

Prezident ECB Mario Draghi povedal, že ECB je pripravená na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb, vrátane zníženia depozitnej sadzby na zápornú hodnotu.

Môže sa stať, že tieto opatrenia budú mať nejaké nepredvídané negatívne dôsledky? Nie, nemôže. Rada guvernérov sa totiž rozhodla, že zváži všetky dôsledky, ktoré treba vziať do úvahy.

ECB znížila základnú úrokovú sadzbu na 0,75 %

Európska centrálna banka 11. júla 2012 znížila základnú úrokovú sadzbu z 1,0 % na 0,75 %.  Súčasne znížili aj úrok na vkladoch v ECB na nulu, aby tak prinútila banky nevkladať si u nej rezervy.

Základná sadzba je na úrovni 1,5 % resp. nižšie od marca 2009. V rokoch, vedúcich k finančnej kríze, bola sadzba 2,0 % (od 2003 do konca 2005), potom sa postupne zvyšovala až nad 4,0 % v polovici 2008).

Možno ani toto posledné zníženie sadzby nespôsobí väčšiu aktivitu – zvýšenie objemu úverov a následné zvýšenie objemu investícií. Potom ECB ďalej zníži sadzbu. Až na nulu, alebo pod nulu, ako to nedávno urobila dánska centrálna banka s depozitnou sadzbou.

Úrokovú sadzbu znížila aj čínska centrálna banka v snahe stimulovať spomaľujúci hospodársky rast.

Zníženie úrokovej sadzby môže spôsobiť tzv. oživenie ekonomiky. Avšak takéto oživenie je umelé, nie je podložené skutočnými úsporami. Nízky úrok spôsobí peňažnú infláciu (nehovoriac o zmene štruktúry cien), čo centrálnu banku prinúti sadzbu zvýšiť. Potom sa mnohé z realizovaných investícií ukážu ako stratové.