Monthly Archives: január 2014

Dr. Pavel Blaho k americkým Slovákom (1901): Nie politika, ale práca vás vyzdvihla

Lekár, publicista, politik a národný buditeľ Dr. Pavel Blaho (1867-1927) v lete roku 1893 ešte ako študent odišiel na pozvanie P. V. Rovnianka do USA, kde pracoval ako redaktor v Rovniankových Amerikánsko-slovenských novinách. Neskôr sa vrátil na Slovensko. V roku 1901 v príhovore americkým Slovákom napísal:

“Prácou ste si, bratia, získali uznanie a poctivé postavenie v cudzom svete. Nie politika, ale v prvom rade práca vás vyzdvihla na dnešný stupeň moci a vážnosti. V tomto je vaša sila a význam v budúcnosti.

A čo vás viedlo k tejto usilovnej práci, k takejto intenzívnej činnosti v Novom svete?

Iste skúsenosť, že tak doma, ako aj v Amerike by ste boli márne čakali kus chleba od iných a nadarmo by ste sa boli doprosovali milosti a podpory od vlády a od mocných pánov. Tu ste sa chytili hesla: Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže. Áno, svojpomoc, nezlomná snaha vlastnou silou a prácou prísť k slobode a osvete a k dôstojnému postaveniu medzi prisťahovanými národmi v Amerike vás priviedla na stupeň, na ktorom sa nachádzate dnes!” (Citované podľa: Rovnianek, P. V.: Zápisky zaživa pochovaného)

O dve desaťročia neskôr bol v Československu prístup ľudí taký, že vtedajší minister financií Alois Rašín písal “co všechno kde kdo od státu chce, jest přímo neuvěřitelné”.

A aj dnes je u nás prístup k riešeniu problémov skôr opačný, než aký mali americkí Slováci:

“Ďalším náznakom slovenského plávania po prúde je budovanie závislosti na štáte. Komunizmus výrazne prispel k prebujneniu vzťahu štát – jednotlivec. Sme nainfikovaní rôznymi predstavami, aké sú povinnosti štátu voči nám. Očakáva sa, že väčšinu problémov v spoločnosti vyrieši štát. Vyleje sa niekde rieka? Skrachuje podnik? Médiá, krčmy a domácnosti sú hneď plné diskusií o tom, čo mal, má a bude musieť štát spraviť.” (Katarína Danišková: Národ zamestnancov)

(Zdroj údajov o živote Dr. Blahu: Wikipédia.)

Vplyv komunizmu na myslenie ľudí sa neskončil 17. novembra 1989

Vplyv komunizmu na myslenie ľudí sa neskončil 17. novembra 1989. Pokračuje dodnes prostredníctvom ľudí, ktorí vyrastali za komunizmu, ktorí chodili do komunistických škôl, ktorých učili učitelia vyškolení komunistami, prostredníctvom inštitúcií, ktoré si dodnes čiastočne udržali podobu, akú im dali komunisti.

Niekedy sa hovorí, že dnes sú niektoré veci zlé a že za komunizmu to tak nebolo; akoby sa tým chcelo povedať, že komunizmus má síce zlé stránky, ale aj ten kapitalizmus je zlý, ibaže iným spôsobom. Lenže ak dnes niečo nefunguje dobre, nemusí to byť vždy iba dôsledok zmeny po roku 1989. Nezmenilo sa všetko, a čo sa zmenilo, nezmenilo sa hneď. Väčšina dnes žijúcich ľudí žila aj v roku 1989. Ich názory boli formované v komunistickom režime, v komunistických školách, komunistickými učiteľmi, a rodičmi, ktorých názory boli takisto formované komunizmom. Ak raz niekto strávil v detstve od šiesteho roku života do štrnásteho alebo osemnásteho roku veľkú časť roka v škole, kde sa učilo to, čo strana určila, učiteľmi, ktorí si nemohli dovoliť byť v priamej opozícii voči strane, potom si musel odniesť do života veľa z komunistickej ideológie.

Socialistické kolektivistické názory sú v nás zakorenené hlbšie, než by sme si chceli priznať. To je jedna z príčin, prečo sa od roku 1989 mnohé veci nezlepšili, hoci príležitosť na zlepšenie bola a stále je.

Do nedávnej doby sa prakticky nikto na Slovensku neživil podnikaním a do roku 1989 k tomu nikto ani nebol vedený. Prečo je potom také prekvapujúce, ak veľa podnikateľov podniká spôsobom, ktorým zákazníkom neslúžia, ale škodia? Nie je to príliš unáhlené, ak sa také správanie niektorých podnikateľov nazve chamtivosťou a považuje sa za nevyhnutnú súčasť trhového hospodárstva, proti ktorej musí zasahovať štát? Nie je v takom pohľade práve ten vplyv komunizmu?

Ak bude teda niekto tvrdiť, že za komunistov bolo lepšie, alebo že sa síce niečo zlepšilo, ale iné zhoršilo, že trhové hospodárstvo má výhody, ale aj zlé stránky, ktoré socializmus nemal, spomeňte si na to, že ešte stále je väčšina ľudí ovplyvnená komunistickým svetonázorom.

Katarína Danišková v článku Národ zamestnancov (Impulz č. 3/2011) napísala: “Generácia ľudí si počas štyridsiatich rokov komunizmu zvykla na jednoduchosť a život bez zodpovednosti. Zvykli si, že za nich rozhoduje niekto iný a oni sa nemusia zodpovedať za tieto rozhodnutia a skutky.”

Ani 24 rokov od revolúcie nestačilo na zmenu, čo Danišková ukazuje na príklade prieskumu, podľa ktorého si väčšina Slovákov želá byť zamestnancami, nie podnikateľmi. “Podnikavosť si totiž vyžaduje akciu, prevzatie zodpovednosti nielen za seba, ale aj za svoju rodinu, za svojich zamestnancov a partnerov,” hovorí Danišková.

Načase je odpútať sa od vplyvu komunizmu a prevziať na seba zodpovednosť za vlastný život.

Ekonomická teória

Praxeológia
Zákon ponuky a zákon dopytu
Výrobné faktory
Definícia konkurencie
Kritika Ekonómie v novej ekonomike
Viac…

Ad: Biopalivá neprinášajú zdraženie potravín

Aktuality.sk a Webnoviny.sk dnes publikovali reklamný článok Biopalivá neprinášajú zdraženie potravín. Píše sa v ňom:

“Jeden z najčastejšie skloňovaných mýtov – že biopalivá môžu za zdražovnanie potravín, môže vyvrátiť i nedávna správa o tom, že na Slovensku zlacneli viaceré druhy potravín, medzi nimi cukor, olej a zelenina. A to i napriek rozvoju výroby biopalív.”

Na ceny potravín majú vplyv rôzne faktory. V danom čase môžu niektoré faktory spôsobovať rast cien, a iné môžu tlačiť ceny nižšie. Ak sa cena potravín znižuje, neznamená to, že všetky faktory pôsobia na pokles ceny; znamená to, že prevláda vplyv tých faktorov, ktoré cenu znižujú. Z toho vyplýva, že samotný pokles cien potravín nedokazuje, že biopalivá netlačia na rast cien.

Reklamný článok ďalej cituje Róberta Spišáka zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív:

“Biopalivový priemysel dokázal, že má svoje stabilné miesto na trhu a potenciál rozvíjať sa. Poskytuje oporu ďalším hospodárskym odvetviam a pracovné miesta nielen priamo vo výrobe, ale aj v poľnohospodárstve, doprave či službách.”

Oporu ďalším odvetviam poskytuje každé výrobné odvetvie. Nie je to argument v prospech biopalív. A ak má priemysel biopalív stabilné miesto na trhu, potom iste nepotrebuje podporu zo strany štátu.

Ekonómia sama o sebe nemôže vyslovovať etické súdy

“Ekonomie sama o sobě nikdy nemůže vyslovovat etické soudy, je však schopna poskytovat existenciální zákony, které nemůže nikdo, kdo formuluje etické závěry, přehlížet – stejně jako nikdo nemůže racionálně rozhodnout, jestli je výrobek X dobré či špatné jídlo, dokud nejsou zjištěny a vzaty v úvahu jeho důsledky pro lidský organismus.” (Murray N. Rothbard: Ekonomie státních zásahů. Praha: Liberální institut, 2005. ISBN 80-86389-10-3. Str. 396)

Viď tiež Predmet praxeológie, subjektivizmus a objektivita praxeológie.

Ako štát podporuje rozpad rodiny

Z výborného článoku Souvisí rozpad rodiny a ekonomická efektivita? od Ladislava Jakla z Institutu Václava Klause:

Dnes je možné s jistou nadsázkou mluvit o tom, že kdejaká manželka je svému manželovi nevěrná – se státem. Manžel přijde domu unaven a na výplatnici toho moc nepřinese. Zato stát jí zaplatí školu, školku, jesle, přídavky, mateřskou, porodné a jiné benefity. Pokud manželka svého manžela opustí, stát je k ní dokonce ještě štědřejší, vlastně ji k tomu svádí. Manželka si při tom všem nemusí uvědomovat, že její “milenec” jí platí manželovými penězi, penězi, které mu vzal na daních.

Manžel zase necítí již tak naléhavou potřebu se o rodinu postarat: stará se přece stát (ale za jeho peníze, což však není vždy evidentní). Vzájemná manželská vazba se tím oslabuje, její viditelná výhodnost se ztrácí. Výsledkem je nižší motivace o tyto vazby pečovat. Pečovat také efektivním fungováním na trhu, pracovat.

Celý článok si môžete prečítať na Cepin.cz.

Najčítanejšie články Ekonomického zápisníka za rok 2013

1. Alois Rašín v roku 1919: Čo všetko ľudia žiadajú od štátu, to je neuveriteľné (marec 2013)
2. Eurofondová propaganda: Čerpajme, lebo nečerpať je chyba! (január 2013)
3. Definícia konkurencie (marec 2012)
4. Výška povinných minimálnych rezerv v eurozóne (august 2012)
5. Ekonomická literatúra zdarma (október 2011)
6. Trhové hospodárstvo je založené na zisku a strate (november 2012)
7. Slovensko na ceste od zmiešaného hospodárstva späť k socializmu (marec 2013)