Monthly Archives: apríl 2012

Friedman: Inflácia je vždy peňažný jav

“Poznání, že výrazná inflace je vždy a všude peněžním jevem, je počátkem pochopení příčin a léčení inflace.” (Milton Friedman: Za vším hledej peníze, str. 188)

Celý text Friedmanovej knihy Za vším hledej peníze (v anglickom origináli vyšla pod názvom Money Mischief) je k dispozícii na stránke Liberálního institutu (PDF, cca. 20 MB).

Pojem inflácia sa používa v dvoch rôznych významoch, preto je dôležité rozlišovať medzi peňažnou infláciou a cenovou infláciou. Friedman má na mysli cenovú infláciu. S použitím spomenutého rozlíšenia dvoch významov pojmu inflácia môžeme povedať, že podľa Friedmana je cenová inflácia dôsledkom veľkej peňažnej inflácie, pričom rast cien sa objavuje vtedy, ak množstvo peňazí rastie oveľa rýchlejšie ako množstvo tovaru a služieb (porovnaj Za vším hledej peníze, str. 188). Tento Friedmanov názor je azda správny; avšak negatívne dôsledky peňažnej inflácie existujú aj vtedy, ak nedochádza k rastu cien (t.j. aj vtedy, ak rast množstva peňazí je pomalší ako rast množstva tovarov a služieb).

Slovenská Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu

Začiatkom tohto roka bola predstavená Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu (Initiative for a Free and Prospering Europe, IFPE). Ekonóm Peter Gonda v rozhovore pre Postoy uviedol:

“Hlavným cieľom je, aby sa IFPE stala účinnou argumentačnou protiváhou politikov a byrokratov v EÚ centralizujúcich Európu, vyvíjala sústredený odborný tlak na zastavenie nimi roztočeného kolotoča centrálnych zásahov a prispievala k prinavráteniu podmienok, ktoré boli aj v Európe zdrojom slobody a bohatstva, ako voľný trh, vlastnícke práva, konkurencia, rôznosť a kryté peniaze.”

IFPE vznikla na Slovensku, jej signatármi sú však aj viacerí známi zahraniční ekonómovia, napr. Jesús Huerta de Soto, Pascal Salin, Philipp Bagus.

Táto Iniciatíva “je neformálnym a nepolitickým zoskupením európskych think tankov a iných mimovládnych inštitúcií, osobností ekonomického a spoločenského života a občanov, ktorej cieľom je predovšetkým:

1. upozorniť verejnosť na reálne hrozby a negatívne dôsledky posilňovania politickej a ekonomickej centralizácie v EÚ na slobodu, zodpovednosť, peniaze a prosperitu ľudí,

2. vyzývať hlavných politických lídrov krajín EÚ, predstaviteľov Európskej komisie, ECB a iných zodpovedných, aby ustúpili od snáh riešiť ekonomické problémy v Európe posilňovaním centralizácie, vrátane vytvorenia európskej fiškálnej únie a európskej hospodárskej vlády,

3. navrhovať alternatívne riešenia európskej dlhovej krízy, ktoré sú zamerané na odstraňovanie jej príčin (nielen jej prejavov) a sú postavené na zdrojoch slobody, zodpovednosti a prosperity (napríklad slobodný trh, vlastnícke práva, konkurencia, kryté peniaze, malé a zodpovedne hospodáriace vlády),

4. iniciovať diskusiu o alternatívnych riešeniach európskej dlhovej krízy a o politických a ekonomických podmienkach transformácie EÚ na spoločenstvo slobodných ľudí žijúcich v prosperujúcich krajinách.” (Zdroj: www.ifpe.sk/sk)

Niekoľko mien spomedzi signatárov:
– Philipp Bagus, profesor ekonómie na Univerzite kráľa Juana Carlosa v Madride, Španielsko,
– Imrich Gazda, PhD, Katolícka univerzita v Ružomberku,
– Peter Gonda, PhD, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika,
– Robert Mátéffy, riaditeľ Inštitútu Leva XIII.,
– Marek Nikolov, predseda Pastor bonus,
– Dr. Ján Oravec, prezident Nadácie F.A. Hayeka,
– Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka,
– Pascal Salin, emeritný profesor ekonómie, Univerzita Paris-Dauphine, bývalý prezident Mont Pelerinskej spoločnosti, Francúzsko,
– Jesús Huerta de Soto, profesor ekonómie na Univerzite kráľa Juana Carlosa v Madride, Španielsko,
– Josef Šíma, profesor ekonómie, rektor CEVRO Institut, Česká republika,
– Daniel Hannan, spisovateľ, bloger a konzervatívny poslanec Európskeho parlamentu za juhovýchodné Anglicko.