Monthly Archives: august 2013

Vláda schválila investičnú pomoc vo výške 13,59 milióna eur na vytvorenie 651 miest

Vláda v auguste 2013 schválila investičnú pomoc pre 4 firmy.

Miba Sinter – úľava na dani z príjmu 3,6 milióna eur, 120 nových pracovných miest. Automobilový priemysel.

Johnson Controls – 4,1 milióna eur, z toho úľava na dani z príjmu 3,86 milióna eur a dotácia na dlhodobý hmotný majetok 240 000 eur. 125 nových miest. Automobilový priemysel.

Dometic Slovakia – 3,04 milióna eur, z toho úľava na dani z príjmu 2,664 milióna eur a dotácia na DHM 340 000 eur. 326 nových miest. Výroba elektrických prístrojov a ovládaní, grilov, rúr, ai.

Michatek, k.s. – 2,85 milióna eur, z toho vo forme dotácie na DHM 250 000 eur, príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta 800 000 eur a úľavy na dani z príjmu vo výške 1,8 milióna eur. 80 nových miest. Ventilátorové kolieska, ai.

Naivita popierateľov ekonomických zákonov

Nič nie je zadarmo. Bohatstvo sa bez práce vytvoriť ani udržať nedá. Sú takí ľudia, ktorí tomu neveria. Myslia si, že je možné získať niečo za nič.

Niektorí z nich potom venujú veľké úsilie nie produktívnej práci, ktorá by ich mohla urobiť bohatšími, ale snahe o politickú zmenu, snahe o získanie moci, ktorou potom konečne nastolia spravodlivosť, a to predovšetkým tým spôsobom, že zoberú nespravodlivo získané bohatstvo bohatým a dajú ho nespravodlivo chudobným.

Chvályhodný súcit so slabými je celkom zatienený nenávisťou voči bohatým a voči každému, kto dokazuje, že vyššia životná úroveň nie je otázkou prerozdeľovania bohatstva.

Nikto učený z neba nespadol. Nedostatočné vedomosti dajú sa časom doplniť – ak človek hľadá pravdu. Ale títo ľudia, precitnúc po mnohoročnom štádiu nezáujmu o svet, všimnú si rôzne zlá okolo seba, začnú hľadať príčiny a vysvetlenia, a prvé, čo ich osloví, stane sa im svätým, nepopierateľným. Napríklad dočítajú sa o údajnej nespravodlivosti úroku. Nesnažia sa hľadať ďalej, nesnažia sa lepšie porozumieť problematike. Nezaujíma ich, ako vysvetľujú podstatu úroku ekonómovia. Myslia si azda, že každý, kto vysvetľuje úrok ako niečo nevyhnutné – ako ekonomickú zákonitosť, je v službách tých zlých bohatých.

Títo ľudia majú malý vplyv. Čítal som nedávno jednu politickú deklaráciu. Bola založená na túžbe po moci a na neznalosti ekonómie. Pozrel som si ostatné články na blogu jedného z autorov. Každý nadpis obsahoval v priemere dva výkričníky. Detail, ktorý spoľahlivo hovorí o neserióznosti autora. Koľkých iba týmto detailom odradí od čítania svojich článkov? Myslí si, že na šírenie svojho pohľadu na svet nepotrebuje čitateľov?

Ku každému reálne dosiahnuteľnému cieľu vedú nejaké prostriedky. Iné k nemu nevedú. Treba nájsť tie, ktoré k cieľu vedú, a nestrácať čas s tými druhými. Triviálne? Zrejme nie pre každého; určite nie pre popierateľov existencie ekonomických zákonov a ekonomickej teórie.

Takí ľudia smerujú k tomu, aby boli v živote veľmi nespokojní. Ako ostro kontrastuje s blogom jedného z nich blog podnikateľov navolnenoze.cz. Tam môže každý (aj zamestnanec) nájsť inšpirujúce a praktické rady, ako si pomôcť k lepšiemu živobytiu; oni sú užitoční druhým. Bez vykrikovania o potrebe získania moci, bez výkričníkov, pokojne, spokojne; a samozrejme so slušnou jazykovou a grafickou úpravou. Prostriedky, ktoré si zvolili, vedú k cieľu; robia ich život lepším.

Naivné popieranie ekonomických zákonov k cieľu – k lepšiemu a spravodlivejšiemu svetu – nevedie. Pokorné akceptovanie nevyhnutnej obmedzenosti vlastných znalostí a vytrvalé hľadanie pravdy je účinnejším prostriedkom.

Rada začínajúcim podnikateľom

Myslím, že platí pre všetkých, nie iba pre tých “na voľnej nohe”.

“Pokud se rozhodnete pro podnikání na volné noze, je velice důležité, abyste pochopili, že jde v zásadě o běh na dlouhou trať. Není kam spěchat a vy nemáte absolutně žádnou povinnost účastnit se na soudobém pracovním šílenství (čeští manažeři běžně přiznávají pracovní dobu až 16 hodin denně). Uvědomte si, že špičkový profesionál zraje s časem a nabytými zkušenostmi, takže jeho kariéra obvykle vrcholí v samotném závěru. Na tom nic neuspěcháte, a proto ani není třeba se někam hnát.” (navolnenoze.cz)

MacKenzie: Porušenie zákona dopytu

Ekonómovia Krueger a Card pred dvadsiatimi rokmi publikovali štúdiu, ktorá sa dodnes používa na obhajobu zvyšovania minimálnej mzdy. INESS publikoval článok D. W. MacKenzieho, ktorý sa na uvedenú štúdiu pozerá inak:

“Neskorší posudok tejto 20 rokov starej štúdie upozorňuje, že opatrnosť je viac ako na mieste. Pozorná analýza totiž dospela k opačným záverom Kruger-Cardovej ankety a naznačuje, že celá táto epizóda bol jeden veľký omyl.”

 

Výrobcovia hydiny chcú, aby im straty, spôsobené teplom, zaplatili daňoví poplatníci

Vysoké teploty tohto leta spôsobili vyššie náklady výrobcom hydiny:

“Rast nákladov pre horúčavy sa nepretavil do nákupných cien. Prečo, to sa treba spýtať spracovateľov, ako je napríklad Hyza,” hovorí Marián Čakajda, konateľ chovateľskej spoločnosti Hydina Súlovce.

Nemusíme sa pýtať spracovateľov. Odpoveď nám dáva ekonomická teória. Cena nezávisí od nákladov, ale od ponuky a dopytu. Pokles ponuky (posun krivky ponuky doľava) pri nezmenenom dopyte spôsobí rast ceny. Ak vôbec k poklesu došlo; slovenský výrobcovia nie sú jediní dodávatelia na trhu. Avšak ak sa súčasne zníži aj dopyt (posun krivky dopytu doľava) v dôsledku iných faktorov (samotná zmena ceny spôsobí iba zníženie dopytovaného množstva, t.j. posun po krivke dopytu), potom výsledná cena môže ostať nezmenená.

Podľa agentúry SITA Únia hydinárov Slovenska žiada štát o kompenzáciu strát spôsobených teplom.

Poľnohospodár musí počítať s výkyvmi počasia. Pre neho je počasie súčasťou podnikateľského rizika. Ak straty bude hradiť štát, bude tak podporovať vyššie riziko a vyššie straty. V trhovom hospodárstve musia byť straty znášané podnikateľom.

T-Systems Slovakia žiada štát o podporu 5 miliónov eur na vytvorenie 350 miest

Sme.sk:

“Košická spoločnosť T-Systems Slovakia žiada investičnú pomoc vo výške 5,08 milióna eur, z toho vo forme úľavy na dani z príjmu za 1,40 milióna eur a príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta vo výške 3,68 milióna eur.”

V priamej súvislosti s investíciou by malo vzniknúť 350 pracovných miest do roku 2016. Výška podpory v prepočte na jedno pracovné miesto by bola 14 500 eur.
Priemerná výška vládnych stimulov na jedno vytvorené pracovné miesto v období 2002-2012 bola 30 500 eur.

Vedec musí odpovedať na kritiku bez ohľadu na motiváciu kritikov

“Žádný vědec nesmí dopředu předpokládat, že je odmítnutí jeho teorií nutně neopodstatněné, jestliže je jeho kritik předpojatý kvůli svým emocím nebo stranické příslušnosti. Musí odpovědět na každou výtku bez ohledu na pozadí či motivy, s nimiž byla učiněna. Rovněž není přípustné mlčet tváří v tvář častému názoru, že teorémy ekonomie platí pouze za hypotetických předpokladů, které nejsou v reálném světě nikdy splněny, a nelze je tudíž použít k mentálnímu uchopení reality. Je zajímavé, že některé školy zřejmě souhlasí s tímto názorem, a přesto klidně dál kreslí své křivky a formulují své rovnice. O význam svého uvažování a o vztah ke světu, v němž žijeme, se nezajímají.” (Ludwig von Mises: Lidské jednání, s. 5)