Category Archives: Spoločnosť

Patrick J. Michaels: Globálne otepľovanie je vlažné

“Podľa alarmistov, ktorí varujú pred rizikami globálneho otepľovania, malo byť na našej plánete už teraz oveľa teplejšie. Ich predpovede sú oveľa pesimistickejšie, než skutočnosť, tvrdí americký klimatológ Patrick J. Michaels.

Podľa týchto modelov, už mala byť globálna teplota za ten čas o takmer 0,8 stupňa Celzia vyššia. V skutočnosti sa za posledných dvadsať rokov oteplilo len o 0,2 stupňa Celzia. A tieto rozdiely medzi prognózami a realitou stále narastajú.

Viacerí ekonómovia dokázali, že nárast teploty o dva stupne a menej by ľudstvu prospel z hospodárskeho pohľadu. … To znamená, že výnosy by boli vyššie ako náklady. Nárast hladiny oceánov a ďalšie náklady súvisiace s väčšími teplotami, by boli menšie ako výnosy z poľnohospodárstva a ďalších oblastí. Z toho by ľudia na tejto planéte mohli nasledujúcich 50 až 75 rokov profitovať.”

Celý rozhovor na Aktuality.sk.

Počuli ste o Linde Gibbons?

“Kanaďanka Linda Gibbons je 67-ročná stará mama. Je pro-life aktivistka. Modlí sa na chodníku pred potratovou klinikou. Ticho stojí, nikoho nevyrušuje, niekedy má plagát s nápisom: Mamička, prečo ma nechceš? A to je v Kanade trestný čin. Preto Lindu Gibbons polícia opätovne zatýka, súdy túto nenapraviteľnú kriminálničku odsudzujú do väzenia a šedivá útla Linda Gibbons opätovne chodí za mreže. Viete, koľko si už odsedela? Linda Gibbons strávila vo väzení už neuveriteľných jedenásť rokov. Jedenásť rokov!”

Z nového článku Vladimíra Palka.

Ďalšie 4 dôvody, prečo nepozerať TV správy

Mojciel.sk ponúka 5 dôvodov, prečo nepozerať správy v televízii. Dovolím si doplniť ďalšie štyri.

TV správy podsúvajú divákovi názor na udalosti. Redaktori správu často obalia do slov, vyjadrujúcich, či ide o dobrú alebo zlú správu. Toto hodnotenie je potom ešte umocnené moderátormi pomocou výrazu tváre a intonácie. Napr. úspešné čerpanie eurofondov je zvyčajne prezentované ako dobrá správa, hoci v skutočnosti to môže byť zlá správa.

TV správy dezinformujú kvôli nedostatku času. Redaktor má úlohu pripraviť reportáž. Možno jednoducho nemá čas zistiť všetky potrebné dáta. Ale správu pripraviť musí. Radšej teda neúplnú, ako žiadnu. Tak sa ľahko môže stať, že reportáž je zavádzajúca.

TV správy dezinformujú kvôli strate záujmu o danú správu. Udalosti sa v čase vyvíjajú. V budúcnosti sa často objavia nové skutočnosti. Správy sa k tomu už nemusia vrátiť. Najskôr informujú nepresne, divák si urobí názor, potom sa situácia zmení, ale divák už názor nezmení, pretože dodatočnú informáciu nedostane. Čím sa dostávame k poslednému bodu.

TV správy si vyberajú, čo divákovi ponúknu a čo nie. Pasívny prijímateľ správ sa dozvie len o tom, o čom redaktori informujú. O iných, možno dôležitejších udalostiach, sa nedozvie. To je samozrejmé a nevyhnutné, avšak koľko divákov si toto nikdy neuvedomí?