Tag Archives: Ekonomická literatúra

Výber článkov Ekonomického zápisníka – 2012

Ekonomická teória

Definícia konkurencie
Trhové hospodárstvo je založené na zisku a strate
Jesús Huerta de Soto: Treba zaviesť povinnosť 100-percentných rezerv vkladov na požiadanie
Úspory sú základom hospodárskeho rastu, nie spotreba
Poznatky nie sú jediným výrobným faktorom
Prečo nezvýšiť minimálnu mzdu o 50%?
Friedman: Inflácia je vždy peňažný jav
Metodologický individualizmus
Hodnota nie je vo veciach
Ďalší argument proti zvyšovaniu minimálnej mzdy
Peniaze nie sú bohatstvo
Prečo je dôležité študovať ekonómiu
Prečo sú na Slovensku nízke mzdy?
Skyscraper Index – rekordné mrakodrapy ako signál blížiacej sa hospodárskej krízy

Knihy

Učebnica ekonómie s politickým cieľom
Slovenský preklad knihy Jesúsa Huertu de Sota Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie
Kritika Samuelsonovej Ekonómie

Ekonomika

Výška povinných minimálnych rezerv v eurozóne
Zlyhanie štátu: Úrad s plochou 63 m² na zamestnanca
Slovenská Iniciatíva za slobodnú a prosperujúcu Európu
ECB stavia nové sídlo za miliardu eur

Školstvo

NR SR obmedzuje možnosti rodičov vychovávať svoje deti
John Taylor Gatto: Proti školám
John Taylor Gatto: Učiteľ šiestich lekcií

Citáty

Roman Joch: Máme socializmus pre bohatých
Jednotlivec, rodina a spoločnosť jestvovali skôr ako štát
Podnikanie z pohľadu encykliky Centesimus Annus
Ronald Coase: Ekonómovia sa stávajú nástrojom štátu

Výber článkov Ekonomického zápisníka – 2011

Friedman: Inflácia je vždy peňažný jav

“Poznání, že výrazná inflace je vždy a všude peněžním jevem, je počátkem pochopení příčin a léčení inflace.” (Milton Friedman: Za vším hledej peníze, str. 188)

Celý text Friedmanovej knihy Za vším hledej peníze (v anglickom origináli vyšla pod názvom Money Mischief) je k dispozícii na stránke Liberálního institutu (PDF, cca. 20 MB).

Pojem inflácia sa používa v dvoch rôznych významoch, preto je dôležité rozlišovať medzi peňažnou infláciou a cenovou infláciou. Friedman má na mysli cenovú infláciu. S použitím spomenutého rozlíšenia dvoch významov pojmu inflácia môžeme povedať, že podľa Friedmana je cenová inflácia dôsledkom veľkej peňažnej inflácie, pričom rast cien sa objavuje vtedy, ak množstvo peňazí rastie oveľa rýchlejšie ako množstvo tovaru a služieb (porovnaj Za vším hledej peníze, str. 188). Tento Friedmanov názor je azda správny; avšak negatívne dôsledky peňažnej inflácie existujú aj vtedy, ak nedochádza k rastu cien (t.j. aj vtedy, ak rast množstva peňazí je pomalší ako rast množstva tovarov a služieb).

Ekonomická literatúra zdarma

Dve knihy o ekonómii, voľne k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. Obe môžu poslúžiť ako úvod do ekonómie.

Ludwig von Mises: Lidské jednání. Pojednání o ekonomii. Praha: Liberální institut, 2006. (PDF, veľkosť 8,7 MB)

Český preklad Misesovej najvýznamnejšej knihy. Lidské jednání vysvetľuje ekonómiu vychádzajúc z axiómu “človek koná” a z niekoľkých pomocných predpokladov. Z nich pomocou logickej dedukcie odvodzuje ucelenú ekonomickú teóriu. Lidské jednání patrí k základným textom rakúskej ekonomickej školy, hoci od vydania anglického originálu uplynulo už 62 rokov.

Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět a jiné práce. Praha: Liberální institut, 1998. (PDF, veľkosť 1,0 MB)

Knihu tvorí päť Bastiatových prác: Co je vidět a co není vidět, Obchodní bilance, Petice výrobců svíček, Protekcionismus aneb tři konšelé, Dva systémy etiky.

Predhovor od Jána Pavlíka obsahuje zaujímavé informácie o vývoji názorov českých autorov na ekonómiu. Takmer polovicu knihy tvorí text Jána Pavlíka “Frédéric Bastiat – myslitel svobody a harmonie”, v ktorom podrobne rozoberá Bastiatove dielo.