Tag Archives: Investičné stimuly

Investičné stimuly 2002-2016

Krátky prehľad investičných stimulov, udelených v rokoch 2002-2016.

Skryté náklady daňových prázdnin

“Z fiškálneho hľadiska sa často argumentuje, že firma si daňové prázdniny zaplatí cez dane a odvody zamestnancov. To je však chybný argument, pretože zanedbáva náklady obetovanej príležitosti. Ak by firma stimul nedostala, tieto zdroje by v ekonomike miesto toho investovali iné firmy, ktorých zamestnanci by takisto platili dane a odvody,” hovorí M. Vlachynský v rozhovore pre Biztweet.eu (Vzniká daňový systém pre vyvolených).

Negatívne ekonomické dôsledky štátnej investičnej podpory v súvislosti s investíciou automobilky Jaguar Land Rover

Novinári a rôzni ekonomickí analytici (nehovoriac o politikoch) vymenovávajú pozitívne dôsledky plánovanej investície automobilky Jaguar Land Rover v Nitre. Napríklad: vytvoria sa nové pracovné miesta nielen v samotnej automobilke, ale aj u dodávateľov; vzrastie HDP; výstavba a vybavenie závodu zvýši tržby niektorých výrobcov a obchodníkov.

Z potenciálnych negatív sa v článkoch uvádza zväčša iba zvýšenie závislosti slovenského hospodárstva na automobilovom priemysle, a výška štátnej podpory – údajne viac ako 300 miliónov eur (možno až 375 miliónov).

Pri tom všetkom sa zabúda na to, že nie všetky dôsledky určitej udalosti sú viditeľné na prvý pohľad. Slovami franúzskeho ekonóma z 19. storočia, Frédérica Bastiata:

“V ekonomickej sfére spôsobuje určitý čin alebo zvyk, určitá inštitúcia alebo určitý zákon nie iba jeden, ale celú sériu účinkov. Iba prvý z týchto účinkov je bezprostredný – zjavuje sa simultánne so svojou príčinou, je viditeľný. Ostatné účinky sa zjavujú len postupne, nie sú viditeľné. Máme šťastie, ak ich dokážeme predvídať.

Existuje iba jeden rozdiel medzi zlým a dobrým ekonómom: zlý sa pridržiava viditeľného účinku, zatiaľčo dobrý berie do úvahy ako účinok viditeľný, tak i tie účinky, ktoré je nutné predvídať.”

V našom prípade je viditeľným, bezprostredným účinkom napr. vytvorenie nových pracovných miest, či zvýšenie tržieb obchodníkov v Nitre. Aby sme mohli nájsť aj tie menej viditeľné dôsledky, museli by sme vedieť, akým spôsobom by bolo použitých tých 300 miliónov eur, ak by ich štát nedal (nesľúbil) firme Jaguar Land Rover. Napr. štát by túto sumu mohol dať iným firmám – a tie by vytvorili nové pracovné miesta v odlišnej kvalite a kvantite. Štát by tiež mohol o túto sumu znížiť dane – v tomto prípade by bolo ešte ťašie odhadnúť účinok na ekonomiku, keďže by bol rozptýlený medzi veľký počet ľudí a firiem. Možno by sa zvýšila spotreba domácností a tým aj tržby iných obchodníkov po celom Slovensku.

Všetky tieto menej viditeľné účinky sú veľmi ťažko vyčísliteľné. V prípade automobilky Jaguar Land Rover sú ekonomické dôsledky, naopak, pomerne ľahko vyjadriteľné, aspoň v niektorých prípadoch (ako napr. účinok na zamestnanosť). To je práve výhoda takýchto veľkých investičných stimulov. Výhoda politická, nie ekonomická.

 

Vláda kúpi 150 pracovných miest za 4,5 milióna eur

Webnoviny.sk:

“BRATISLAVA 3. apríla (WEBNOVINY) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR navrhuje investičnú pomoc vo výške 4,5 mil. eur pre bardejovskú spoločnosť FLAMEshoes, s.r.o. Z toho 2,9 mil. eur by malo byť formou úľavy na dani z príjmu právnických osôb a 1,6 mil. eur tvoria dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok.

Vyplýva to zo zverejneného návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Finančné prostriedky sú určené na vybudovanie závodu na výrobu gumovej obuvi EVA technológiou v lokalite Kružlov. Začiatok novej výroby je naplánovaný na štvrtý kvartál 2014. Investor avizuje vytvorenie 150 pracovných miest, pričom na jedného pracovníka tak pripadá investičná pomoc vo výške 30 tis. eur.”

Vláda chce zmeniť pravidlá udeľovania veľkých stimulov

Podľa denníka Sme:

“Po novom už firmy pri investíciách nad 200 miliónov eur nebudú na získanie daňovej úľavy potrebovať súhlas vlády.

Smer mení zákon o investičnej pomoci nepriamo cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady.

[…]

Členovia hnutia Nova navyše tvrdia, že je táto nepriama novela šitá na mieru pre konkrétneho investora.”

Vláda schválila investičnú pomoc vo výške 13,59 milióna eur na vytvorenie 651 miest

Vláda v auguste 2013 schválila investičnú pomoc pre 4 firmy.

Miba Sinter – úľava na dani z príjmu 3,6 milióna eur, 120 nových pracovných miest. Automobilový priemysel.

Johnson Controls – 4,1 milióna eur, z toho úľava na dani z príjmu 3,86 milióna eur a dotácia na dlhodobý hmotný majetok 240 000 eur. 125 nových miest. Automobilový priemysel.

Dometic Slovakia – 3,04 milióna eur, z toho úľava na dani z príjmu 2,664 milióna eur a dotácia na DHM 340 000 eur. 326 nových miest. Výroba elektrických prístrojov a ovládaní, grilov, rúr, ai.

Michatek, k.s. – 2,85 milióna eur, z toho vo forme dotácie na DHM 250 000 eur, príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta 800 000 eur a úľavy na dani z príjmu vo výške 1,8 milióna eur. 80 nových miest. Ventilátorové kolieska, ai.

INESS: Nehrajme sa na podnikateľov

Článok Martina Vlachynského o chybnej investícii firmy EON a o tom, aké poučenie z toho vyplýva pre štát.

Slovensko na ceste od zmiešaného hospodárstva späť k socializmu

Podľa článku Investičné stimuly – prebúdzajú, či zabíjajú podnikanie a ekonomiku? slovenská vláda od roku 2002 do roku 2012 udelila investičné stimuly vo výške 1,383 miliardy eur. Tieto investície mali vytvoriť 45 346 pracovných miest (väčšinou pre robotníkov za výrobnou linkou). Článok neuvádza, koľko miest v skutočnosti vzniklo. Ak počítame s plánovaným počtom miest, potom náklady na vytvorenie 1 pracovného miesta boli v priemere 30 504 eur.

Z článku:

Argumenty, že strategickí zamestnávatelia, napríklad v automobilovom priemysle, vytvorili vďaka stimulom tisícky pracovných miest, sú podľa analytika INESSu Martina Vlachynského nedostatočné: „Vidíme tisíce pracovných miest v automobilkách, ale nevidíme tisíce, možno desaťtisíce pracovných miest, ktoré vďaka zvýšeným daniam, kvôli nákladom na stimuly nevznikli. Pre porovnanie, minulý rok boli priznané stimuly vo výške 121 miliónov eur, na druhej strane vyššie odvody pre živnostníkov, ktoré sú pre mnohých z nich likvidačné, majú do rozpočtu priniesť 70 miliónov.“ Kritici stimulov vo svete hovoria aj o nespravodlivosti, pretože stimuly dostanú vybrané spoločnosti a skladáme sa na ne všetci.

Teda na jednej strane podpora politikmi vybraných veľkých firiem, na druhej strane zvyšovanie nákladov živnostníkom.

Článok obsahuje aj mapku Slovenska s vyznačením firiem, ktoré investičné stimuly dostali, s informáciou o výške stimulu a počte plánovaných pracovných miest. Podobný článok (tiež s prehľadnou mapkou a s menným zoznamom firiem) bol tento týždeň aj v denníku Sme.