Ad: Keď stroje nahradia ľudí

Medzi najbohatšie krajiny patria tie, ktoré majú najvyššiu produktivitu práce. Vyššia produktivita práce znamená v konečnom dôsledku vyšší príjem pri rovnakom (alebo menšom) počte odpracovaných hodín.

Existuje tendencia nahrádzať manuálnu prácu prácou robotov. Prečo? Pretože roboty zvyšujú produktivitu práce. Firma, používajúca roboty namiesto robotníkov, môže dosiahnuť vyšší zisk. Teda príjem jej majiteľov sa zvýši. Vyššia produktivita práce môže tiež znamenať zníženie cien výrobkov, vďaka čomu ušetria spotrebitelia. V oboch prípadoch (vyšší príjem majiteľov, nižšie výdavky spotrebiteľov) budú mať ľudia viac prostriedkov na uspokojenie ďalších potrieb.

Katarína Obická v článku Keď stroje nahradia ľudí sa pýta, čo budú ľudia robiť, keď ľudskú prácu nahradí práca robotov. Predpokladám, že má na mysli, čím sa budú ľudia živiť, odkiaľ budú získavať príjem.

Potreby ľudí sú neobmedzené, zdroje obmedzené. Zvýšením produktivity práce sa zvýši dostupnosť zdrojov. Ľudia budú môcť tieto zdroje použiť na uspokojenie potrieb, ktoré dovtedy uspokojené neboli. To bude príležitosť pre nové firmy, ktoré budú vytvárať nové pracovné miesta.

Automatizácia výroby sa od čias priemyselnej revolúcie neustále zvyšuje. V tom istom období sa rýchlo zvyšoval počet obyvateľov: z 1 miliardy v roku 1800 na 7 miliárd v roku 2012. Ak automatizácia predstavuje riziko pre pracovnú silu, mala by rásť nezamestnanosť. Štatistické údaje to nepotvrdzujú. Nezamestnanosť v USA od roku 1890 do roku 2009 bola s výnimkou 16 rokov vždy nižšia ako 10 %. Nezamestnanosť v Japonsku v druhej polovici 20. storočia neprekročila 5 %.

Istý komentátor v roku 2006 výstižne komentoval obavy z robotov takto:

“Neexistuje žiadny fixný počet pracovných miest, z ktorého akákoľvek inovácia v efektívnosti uberá, nechávajúc menej pracovných miest pre všetkých. Ak by to tak bolo, potom by zlepšenia v poľnohospodárstve, ktoré uvoľnili 90 % populácie zo zamestnania v poľnohospodárstve, viedli k 90 % populácie bez zamestnania. Nie sú nezamestnaní. Našli si inú prácu. Dokedy budú existovať tovary a služby, ktoré ľudia chcú, dovtedy bude vždy čo robiť. Široké použitie robotov by nespravilo každého nezamestnaným, namiesto toho by roboty uvoľnili ľudskú prácu, aby sa pustila do nových výziev.”

One response to “Ad: Keď stroje nahradia ľudí

  1. Spätné upozornenie: Roboty, drony a ich vplyv na nezamestnanosť | Ekonomický zápisník