Ekonomická teória

Definícia ekonómie a praxeológie (teórie konania)
čo je to praxeológia
predmet praxeológie, subjektivizmus a objektivita praxeológie

Teoretické východiská ekonómie
– axióm konania
predpoklady konania
metodologický individualizmus
metodologický singularizmus

Základné koncepty a pojmy
výrobné faktory
konkurencia, dokonalá konkurencia (a jej kritika)
zákon ponuky a zákon dopytu
ceny, zisk, strata
mzdy
– minimálna mzda: vplyv na nezamestnanosť, vplyv na pracovné podmienky
– hospodársky rast: úspory, tvorivosť a podnikanie

 

One response to “Ekonomická teória

  1. Spätné upozornenie: Ekonomická teória | Ekonomický zápisník