Monthly Archives: apríl 2016

500-eurovka končí, stiahnu ju z obehu (Aktuality.sk)

Aktuality.sk:

“Podľa informácií nemeckého denníka Handelsblatt 500-eurová bankovka končí. Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) by na svojom zasadnutí 4. mája mala rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa uskutoční jej stiahnutie z obehu, uviedol denník s odvolaním sa na zdroje z finančných kruhov. ECB sa k uvedeným informáciám nechcela vyjadriť.”

Článok cituje riaditeľa ECB Draghiho: “Je nástrojom pre nezákonné aktivity.”

Tomu protirečia vyjadrenia iných predstaviteľov ECB. Napr. Doris Schneebergerová z divízie riadenia meny v ECB, povedala: “Neexistuje vzájomný vzťah medzi používaním hotovosti a čiernou alebo šedou ekonomikou”. Podľa člena Rady guvernérov ECB Jensa Weidmanna odstránenie bude logisticky náročné a nepovedie k citeľnému zníženiu kriminality.

Konštatovanie Henryho Hazlitta

“Súkromný sektor” hospodárstva je v skutočnosti dobrovoľný sektor; a “verejný sektor” je v skutočnosti donucovací sektor. — Henry Hazlitt, podľa Planning vs. the Free Market

Agrodotácie škodia chudobným aj životnému prostrediu

“Dotované poľnohospodárstvo vo vyspelom svete je jednou z najväčších prekážok ekonomického rastu v rozvojovom svete. V roku 2002 priemyselné štáty v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) minuli celkom 300 miliárd dolárov na podporu cien plodín, platby za výrobu a iné poľnohospodárske programy. Tieto dotácie povzbudzujú nadprodukciu. Trhy sú zaplavené prebytkovými plodinami, predávanými za cenu nižšiu, ako náklady výroby, stláčajúc tak svetové ceny. Štáty s nedotovanými tovarmi sú prakticky vylúčené zo svetových trhov, ničiac tak ich lokálne ekonomiky. Poľnohospodárske dotácie navyše vedú k environmentálnej škode v bohatých aj chudobných národoch.” (Max Borders a H. Sterling Burnett: Farm Subsidies: Devastating the World’s Poor and the Environment)