Category Archives: Ekonomický zápisník

Najčítanejšie články Ekonomického zápisníka za rok 2013

1. Alois Rašín v roku 1919: Čo všetko ľudia žiadajú od štátu, to je neuveriteľné (marec 2013)
2. Eurofondová propaganda: Čerpajme, lebo nečerpať je chyba! (január 2013)
3. Definícia konkurencie (marec 2012)
4. Výška povinných minimálnych rezerv v eurozóne (august 2012)
5. Ekonomická literatúra zdarma (október 2011)
6. Trhové hospodárstvo je založené na zisku a strate (november 2012)
7. Slovensko na ceste od zmiešaného hospodárstva späť k socializmu (marec 2013)