Tag Archives: Zákon ponuky a dopytu

Výrobcovia hydiny chcú, aby im straty, spôsobené teplom, zaplatili daňoví poplatníci

Vysoké teploty tohto leta spôsobili vyššie náklady výrobcom hydiny:

“Rast nákladov pre horúčavy sa nepretavil do nákupných cien. Prečo, to sa treba spýtať spracovateľov, ako je napríklad Hyza,” hovorí Marián Čakajda, konateľ chovateľskej spoločnosti Hydina Súlovce.

Nemusíme sa pýtať spracovateľov. Odpoveď nám dáva ekonomická teória. Cena nezávisí od nákladov, ale od ponuky a dopytu. Pokles ponuky (posun krivky ponuky doľava) pri nezmenenom dopyte spôsobí rast ceny. Ak vôbec k poklesu došlo; slovenský výrobcovia nie sú jediní dodávatelia na trhu. Avšak ak sa súčasne zníži aj dopyt (posun krivky dopytu doľava) v dôsledku iných faktorov (samotná zmena ceny spôsobí iba zníženie dopytovaného množstva, t.j. posun po krivke dopytu), potom výsledná cena môže ostať nezmenená.

Podľa agentúry SITA Únia hydinárov Slovenska žiada štát o kompenzáciu strát spôsobených teplom.

Poľnohospodár musí počítať s výkyvmi počasia. Pre neho je počasie súčasťou podnikateľského rizika. Ak straty bude hradiť štát, bude tak podporovať vyššie riziko a vyššie straty. V trhovom hospodárstve musia byť straty znášané podnikateľom.

Prečo nezvýšiť minimálnu mzdu o 50%?

Prečo tí, ktorí navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu pomocou zákona, navrhujú zvýšenie len o pár percent? Prečo nie o 50, alebo o 150 percent? Odpoveď na túto otázku nám súčasne dáva odpoveď na otázku, prečo je aj malé zvýšenie škodlivé pre všetkých s výnimkou tých, ktorí by mali šťastie a neprišli by v dôsledku takéhoto zvýšenia zákonnej minimálnej mzdy o prácu.

Účinok zvýšenia minimálnej mzdy môžeme zhrnúť takto:

“Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje na niektorých pracovných trhoch zvýšenie ponuky práce [t.j. viac ľudí bude chcieť získať prácu] a súčasne zníženie dopytu po práci [zo strany zamestnávateľov] a preto sa nezamestnanosť zvýši.” (Ján Lisý a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. 2. vydanie. Strana 274)

Toto tvrdenie jednoznačne vyplýva zo zákona ponuky a zo zákona dopytu, ktoré hovoria, že pri zvýšení ceny (v tomto prípade ceny práce), za inak nezmenených podmienok, sa veľkosť dopytu nezmení alebo zníži, a veľkosť ponuky sa nezmení alebo zvýši.

Zvýšenie minimálnej mzdy niektorým ľuďom pomôže. Iným však uškodí – stratia zamestnanie, príjem, možnosť získania praxe, a ak si nenájdu zamestnanie inde, alebo ak sa sami nezamestnajú, ostanú odkázaní na pomoc druhých, resp. na pomoc štátu. Táto druhá skupina bude pravdepodobne malá; určite menšia, ako tá prvá. Tým skôr treba, aby sa ich niekto zastal.

Poznámka 28. 2. 2015: V článku som pôvodne chybne uvádzal, že zmena ceny spôsobí zmenu dopytu, resp. zmenu ponuky. Správne má byť: zmena ceny spôsobí zmenu veľkosti dopytu, resp. zmenu veľkosti ponuky. Dopyt a ponuka sú akoby funkcie, ktorých hodnota závisí od ceny daného statku, ich tvar však od iných faktorov (ako napr. očakávaná budúca cena, cena substitútov, preferencie ľudí, atď.). Pozri tiež: Zákon dopytu – vysvetlenie pojmov. Ad: Peter Uhrin: Celkový dopyt po zlate klesal spolu s jeho cenou.