Tag Archives: Televízne správy

Ďalšie 4 dôvody, prečo nepozerať TV správy

Mojciel.sk ponúka 5 dôvodov, prečo nepozerať správy v televízii. Dovolím si doplniť ďalšie štyri.

TV správy podsúvajú divákovi názor na udalosti. Redaktori správu často obalia do slov, vyjadrujúcich, či ide o dobrú alebo zlú správu. Toto hodnotenie je potom ešte umocnené moderátormi pomocou výrazu tváre a intonácie. Napr. úspešné čerpanie eurofondov je zvyčajne prezentované ako dobrá správa, hoci v skutočnosti to môže byť zlá správa.

TV správy dezinformujú kvôli nedostatku času. Redaktor má úlohu pripraviť reportáž. Možno jednoducho nemá čas zistiť všetky potrebné dáta. Ale správu pripraviť musí. Radšej teda neúplnú, ako žiadnu. Tak sa ľahko môže stať, že reportáž je zavádzajúca.

TV správy dezinformujú kvôli strate záujmu o danú správu. Udalosti sa v čase vyvíjajú. V budúcnosti sa často objavia nové skutočnosti. Správy sa k tomu už nemusia vrátiť. Najskôr informujú nepresne, divák si urobí názor, potom sa situácia zmení, ale divák už názor nezmení, pretože dodatočnú informáciu nedostane. Čím sa dostávame k poslednému bodu.

TV správy si vyberajú, čo divákovi ponúknu a čo nie. Pasívny prijímateľ správ sa dozvie len o tom, o čom redaktori informujú. O iných, možno dôležitejších udalostiach, sa nedozvie. To je samozrejmé a nevyhnutné, avšak koľko divákov si toto nikdy neuvedomí?

Reklamy