Tag Archives: Súkromný sektor

Konštatovanie Henryho Hazlitta

“Súkromný sektor” hospodárstva je v skutočnosti dobrovoľný sektor; a “verejný sektor” je v skutočnosti donucovací sektor. — Henry Hazlitt, podľa Planning vs. the Free Market