Tag Archives: Socializované straty

Výrobcovia hydiny chcú, aby im straty, spôsobené teplom, zaplatili daňoví poplatníci

Vysoké teploty tohto leta spôsobili vyššie náklady výrobcom hydiny:

“Rast nákladov pre horúčavy sa nepretavil do nákupných cien. Prečo, to sa treba spýtať spracovateľov, ako je napríklad Hyza,” hovorí Marián Čakajda, konateľ chovateľskej spoločnosti Hydina Súlovce.

Nemusíme sa pýtať spracovateľov. Odpoveď nám dáva ekonomická teória. Cena nezávisí od nákladov, ale od ponuky a dopytu. Pokles ponuky (posun krivky ponuky doľava) pri nezmenenom dopyte spôsobí rast ceny. Ak vôbec k poklesu došlo; slovenský výrobcovia nie sú jediní dodávatelia na trhu. Avšak ak sa súčasne zníži aj dopyt (posun krivky dopytu doľava) v dôsledku iných faktorov (samotná zmena ceny spôsobí iba zníženie dopytovaného množstva, t.j. posun po krivke dopytu), potom výsledná cena môže ostať nezmenená.

Podľa agentúry SITA Únia hydinárov Slovenska žiada štát o kompenzáciu strát spôsobených teplom.

Poľnohospodár musí počítať s výkyvmi počasia. Pre neho je počasie súčasťou podnikateľského rizika. Ak straty bude hradiť štát, bude tak podporovať vyššie riziko a vyššie straty. V trhovom hospodárstve musia byť straty znášané podnikateľom.

Trhové hospodárstvo je založené na zisku a strate

Hovorí sa: trhové hospodárstvo je založené na zisku. Nie je to celkom tak. Trhové hospodárstvo je založené na cenách, a na zisku a strate. Ak sú zisky privatizované (firma si ich môže ponechať) a straty socializované (stratu uhradí úplne alebo čiastočne štát z daní alebo na dlh, napr. formou dotácií), potom nemôžeme hovoriť o trhovom hospodárstve.

V našej postkomunistickej zmiešanej ekonomike sú straty často socializované aspoň sčasti. Pomáhajú tomu aj zákonné ustanovenia, týkajúce sa ručenia za záväzky. Ak podnik (napr. akciová spoločnosť, alebo spoločnosť s ručením obmedzeným) zbankrotuje, svoje záväzky uhradí len do výšky majetku podniku. Samotní majitelia za záväzky neručia. Ak banka zbankrotuje, vklady vkladateľom vyplatí štát, resp. fond na ochranu vkladov.

V skutočnom trhovom hospodárstve, aké obhajuje aj Ekonomický zápisník, strata nie je socializovaná. Firma musí niesť náklady svojho konania, musí existovať možnosť bankrotu. Inak trhové hospodárstvo nemôže fungovať.