Tag Archives: Príjemcovia investičných stimulov

Vláda schválila investičnú pomoc vo výške 13,59 milióna eur na vytvorenie 651 miest

Vláda v auguste 2013 schválila investičnú pomoc pre 4 firmy.

Miba Sinter – úľava na dani z príjmu 3,6 milióna eur, 120 nových pracovných miest. Automobilový priemysel.

Johnson Controls – 4,1 milióna eur, z toho úľava na dani z príjmu 3,86 milióna eur a dotácia na dlhodobý hmotný majetok 240 000 eur. 125 nových miest. Automobilový priemysel.

Dometic Slovakia – 3,04 milióna eur, z toho úľava na dani z príjmu 2,664 milióna eur a dotácia na DHM 340 000 eur. 326 nových miest. Výroba elektrických prístrojov a ovládaní, grilov, rúr, ai.

Michatek, k.s. – 2,85 milióna eur, z toho vo forme dotácie na DHM 250 000 eur, príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta 800 000 eur a úľavy na dani z príjmu vo výške 1,8 milióna eur. 80 nových miest. Ventilátorové kolieska, ai.