Tag Archives: Postsocializmus

Zuzana Zimenová: Na Slovensku sa neudiala žiadna postsocialistická katarzia

Zuzana Zimenová v recenzii knihy Škola zlatých golierov – Vzdelávanie v ére neoliberalizmu napísala:

“Na Slovensku sa neudiala žiadna postsocialistická katarzia, ktorá by z nás zmyla nános komunistickej minulosti. Žiadne zásadné zmeny, ktoré by našu socialistickú mentalitu prevrátili naruby, sa nestali. Na Slovensku nevládne Foucaultov homo economicus pod heslom Liberté! ani keď by sme prižmúrili obe oči. Namiesto tvrdo racionálnych pravidiel kapitalizmu tu totiž stále platí, rovnako ako pred štyridsiatimi rokmi, že z cudzieho krv netečie a kto nekradne zo spoločného, okráda vlastnú rodinu, že dobre sa má iba ten, kto sa vyzná v tlačenici a má kamarátov na tých správnych miestach, že pravda a spravodlivosť víťazia iba v Dobšinského rozprávkach a v reálnom živote kto si otvorí hubu, ten po nej i dostane.”

Žiadna zásadná zmena v myslení ľudí a v ich pohľade na ekonomiku sa skutočne neudiala. Dôkazom je napríklad to, že ľudia považujú využívanie dotácií za niečo celkom normálne a žiaduce. Nezáleží na tom, na akú zbytočnosť sa využijú – keď sú k dispozícii, treba ich minúť, lebo z cudzieho krv netečie. Kto začína podnikať, často sa najskôr zaujíma, na aké podnikanie môže získať dotáciu – nechce slúžiť ľuďom (ponúkať to, čo ľudia potrebujú a za čo sú ochotní zaplatiť), chce iba získať podiel na “spoločnom”.

Ak takýto postoj niekto kritizuje, tak prakticky vždy iba ako negatívny dôsledok systému založeného na zisku. Odmietanie takého systému je tiež ukážka pretrvávajúcej socialistickej mentality. Každý človek sa snaží o zisk (nie nevyhnutne o finančný – záleží na tom, čo si cení, aké má ciele a aké prostriedky potrebuje na ich dosiahnutie), ale mnohí odmietajú hospodárstvo založené na zisku. Keďže si myslia, že na zisku je založené trhové hospodárstvo, logicky teda odmietajú trhové hospodárstvo, a žiadajú štát, aby do hospodárstva zasahoval. Dotácie sú jedným zo spôsobov, ako môže štát ovplyvňovať rozhodnutia trhu. A tak ich socialistická mentalita vedie k akceptovaniu dotácií. Žiadna zásadná zmena v myslení. Inak by sa možno už za tých dvadsať rokov naučili, že trhové hospodárstvo je v skutočnosti založené na zisku a strate, že dotácie riziko straty znižujú a tak deformujú rozhodnutia podnikateľov, a preto kvôli správnemu fungovaniu trhového hospodárstva treba dotácie odmietnuť (ale existujú proti nim aj iné argumenty).

Podpora dotácií a ich akceptovanie (ako trvalej súčasti hospodárstva) – to je dôsledok pretrvávajúcej socialistickej mentality. Veľa sa od roku 1989 zlepšilo – ale žiadna postsocialistická katarzia sa neudiala.