Tag Archives: Najväčší príjemcovia dotácií

Najväčším príjemcom agrodotácií za 2012-2013 bola firma s 30 zamestnancami, vyrábajúca repkový olej pre biopalivá

Najväčším slovenským príjemcom dotácií zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie1) za finančný rok 2012 a 20132) bola firma Poľnoservis, a.s., Leopoldov. V rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) získala dotácie vo výške 4 720 475 eur (142 miliónov Sk)3).

Podľa firemnej stránky a.s. Poľnoservis sa zaoberá “výrobou repkového oleja, pričom plánovaný ročný objem produkcie je 70 000 ton ročne. Olej vyrobený v a.s. Poľnoservis sa bude používať predovšetkým na výrobu metylesteru repky olejnej (MERO), ktorý sa ďalej využíva pri výrobe biopalív.” Zamestnávajú 30 ľudí.4)

Najväčší príjemcovia dotácií za finančné roky 2012 a 2013:5)

Polnoservis, a.s., Leopoldov – 4 720 475 eur
LESY Slovenskej republiky, statny podnik, Banska Bystrica – 4 552 240 eur
Polnohospodarske druzstvo Poriadie, Myjava – 4 337 850 eur
BOS-POR AGRO s.r.o., Ivanka pri Dunaji – 4 168 111 eur
Dan-Slovakia Agrar, a.s., Velky Meder – 3 928 226 eur
AGROK, spol. s r.o., Topolcianky – 3 922 460 eur
AGROSEV, spol. s r.o., Detva – 3 888 316 eur
AGRORIS, s.r.o., Rimavska Sobota – 3 871 782 eur
CHATEAU MODRA, a.s., Modra – 3 530 707 eur

Oprava 21. 3. 2015: Článok pôvodne nesprávne uviedol, že Poľnoservis vyrába biopalivá. Firma sa v skutočnosti (podľa ich stránky) zaoberá výrobou repkového oleja, ktorý sa ďalej spracováva pre výrobu biopalív.

Poznámky:

1) Nerátajúc Pôdohospodársku platobnú agentúru. Spoločná poľnohospodárska politika má dva fondy, Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV).

2) Obdobie od 16.10. 2011 do 15.10.2012, resp. od 16.10.2012 do 15.10.2013.

3) Zdroj: Pôdohospodárska platobná agentúra, www.apa.sk.

4) Podľa: http://www.polnoservis.sk/sk/

5) Viď pozn. č. 3.