Tag Archives: Jaguar Land Rover

Skryté náklady daňových prázdnin

“Z fiškálneho hľadiska sa často argumentuje, že firma si daňové prázdniny zaplatí cez dane a odvody zamestnancov. To je však chybný argument, pretože zanedbáva náklady obetovanej príležitosti. Ak by firma stimul nedostala, tieto zdroje by v ekonomike miesto toho investovali iné firmy, ktorých zamestnanci by takisto platili dane a odvody,” hovorí M. Vlachynský v rozhovore pre Biztweet.eu (Vzniká daňový systém pre vyvolených).

Reklamy

Negatívne ekonomické dôsledky štátnej investičnej podpory v súvislosti s investíciou automobilky Jaguar Land Rover

Novinári a rôzni ekonomickí analytici (nehovoriac o politikoch) vymenovávajú pozitívne dôsledky plánovanej investície automobilky Jaguar Land Rover v Nitre. Napríklad: vytvoria sa nové pracovné miesta nielen v samotnej automobilke, ale aj u dodávateľov; vzrastie HDP; výstavba a vybavenie závodu zvýši tržby niektorých výrobcov a obchodníkov.

Z potenciálnych negatív sa v článkoch uvádza zväčša iba zvýšenie závislosti slovenského hospodárstva na automobilovom priemysle, a výška štátnej podpory – údajne viac ako 300 miliónov eur (možno až 375 miliónov).

Pri tom všetkom sa zabúda na to, že nie všetky dôsledky určitej udalosti sú viditeľné na prvý pohľad. Slovami franúzskeho ekonóma z 19. storočia, Frédérica Bastiata:

“V ekonomickej sfére spôsobuje určitý čin alebo zvyk, určitá inštitúcia alebo určitý zákon nie iba jeden, ale celú sériu účinkov. Iba prvý z týchto účinkov je bezprostredný – zjavuje sa simultánne so svojou príčinou, je viditeľný. Ostatné účinky sa zjavujú len postupne, nie sú viditeľné. Máme šťastie, ak ich dokážeme predvídať.

Existuje iba jeden rozdiel medzi zlým a dobrým ekonómom: zlý sa pridržiava viditeľného účinku, zatiaľčo dobrý berie do úvahy ako účinok viditeľný, tak i tie účinky, ktoré je nutné predvídať.”

V našom prípade je viditeľným, bezprostredným účinkom napr. vytvorenie nových pracovných miest, či zvýšenie tržieb obchodníkov v Nitre. Aby sme mohli nájsť aj tie menej viditeľné dôsledky, museli by sme vedieť, akým spôsobom by bolo použitých tých 300 miliónov eur, ak by ich štát nedal (nesľúbil) firme Jaguar Land Rover. Napr. štát by túto sumu mohol dať iným firmám – a tie by vytvorili nové pracovné miesta v odlišnej kvalite a kvantite. Štát by tiež mohol o túto sumu znížiť dane – v tomto prípade by bolo ešte ťašie odhadnúť účinok na ekonomiku, keďže by bol rozptýlený medzi veľký počet ľudí a firiem. Možno by sa zvýšila spotreba domácností a tým aj tržby iných obchodníkov po celom Slovensku.

Všetky tieto menej viditeľné účinky sú veľmi ťažko vyčísliteľné. V prípade automobilky Jaguar Land Rover sú ekonomické dôsledky, naopak, pomerne ľahko vyjadriteľné, aspoň v niektorých prípadoch (ako napr. účinok na zamestnanosť). To je práve výhoda takýchto veľkých investičných stimulov. Výhoda politická, nie ekonomická.