Tag Archives: David Neumark

CELSIblog: Stratia ľudia prácu kvôli zvýšeniu minimálnej mzdy?

Martin Kahanec (CELSIblog): Stratia ľudia prácu kvôli zvýšeniu minimálnej mzdy? – Téma minimálnej mzdy z pohľadu empirických štúdií. Krátke zhrnutie článku Davida Neumarka a záverov porovnania viac ako 100 štúdií o minimálnej mzde.

Reklamy