Fond EFSI podporí rizikovejšie podnikanie

Európsky parlament zriadil Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorého cieľom je podporovať väčšie riziko v podnikaní.

Odhadovanie rizika je jednou zo základných funkcií podnikateľa. Európsky parlament s pomocou tohto fondu teda skresľuje rozhodovanie podnikateľov, resp. usmerňuje ich k takým investíciám, ktoré by inak kvôli príliš vysokému riziku nerealizovali.

Tým sa opäť viac narúša fungovanie trhového hospodárstva. Trhového hospodárstvo však môže dobre fungovať iba ak sú zisky aj straty súkromné, pretože trhové hospodárstvo nie je založené na zisku, ale na cenovej kalkulácii.

Slovenská republika sa na fonde podieľa 400 miliónmi eur. EFSI má k dispozícii 21 miliárd eur z peňazí EÚ a Európskej investičnej banky. Predpokladá sa, že s pomocou týchto peňazí sa pritiahnu súkromné a štátne investície vo výške 315 miliónov eur. Medzi týchto investorov bude asi patriť aj Čína s investíciami 5 až 10 miliárd eur.

Reklamy

Komentáre sú uzavreté.