Argumenty proti bezhotovostnej ekonomike

Zrušenie hotovosti by bolo krokom k väčšej kontrole hospodárstva štátom, čiže ďalším krokom k centrálnemu riadeniu ekonomiky. Proti zrušeniu hotovosti sa teda viac či menej dajú použiť všetky argumenty, používané proti centrálnemu plánovaniu. Článok INESSu Nedajme si hotovosť vymenúva niektoré špecifické argumenty. Možno najlepší z nich je tento:

“5. Akákoľvek transakcia sa môže stať predmetom dane. Šedá ekonomika nie je strašidlo, je to suseda, čo vám postráži deti, bratranec, ktorý vám okachličkuje kúpeľňu, či vaše vreckové synovi. Bezhotovostná ekonomika umožní štátu nárokovať si podiel na akejkoľvek finančnej transakcii medzi ľuďmi. Myšlienka transakčnej dane nie je novinkou ani na Slovensku.”

Bežní ľudia hľadia s nedôverou na správanie, ktoré je akoby na hranici zákona. Napríklad považujú takmer za zločin, ak nejaká firma používa zákonné prostriedky na zníženie základu dane z príjmu. A tak sa im môže zdať správne, ak politici bojujú proti šedej ekonomike. Spomenutý argument pripomína, že takýto boj môže ľahko preniknúť až príliš hlboko do súkromného, každodenného života.

Reklamy

Komentáre sú uzavreté.