Základná chyba pred začiatkom podnikania

Ľudia, ktorí chcú podnikať čestne a súčasne chcú byť v podnikaní dlhodobo úspešní, robia často jednu zásadnú chybu. Ich prvá otázka pred začiatkom podnikania je: kde, ako a na čo môžem získať dotácie?

Existujú najmenej dva vážne argumenty proti takejto otázke, proti takémuto pohľadu na podnikanie. Ekonomický: z dlhodobého hľadiska je pre podnikanie rizikom závisieť na politických rozhodnutiach (o výške dotácií); a etický: účel nesvätí prostriedky.

Pýtajte sa radšej: čo ľudia potrebujú? Za aký výrobok alebo službu vám budú ochotní zaplatiť toľko, aby ste dosiahli zisk?

Slovo “podnikateľ” dnes zahŕňa tých, ktorí dosahujú zisk (alebo stratu) v dobrovoľnej výmene, ale aj tých, ktorí dosahujú zisk s pomocou dotácií, ktoré sú (zjednodušene povedané) financované z daní, ktoré štát od ľudí vyberá pod hrozbou násilia. Nie je teda zrejmé, že medzi týmito dvomi typmi podnikateľov je zásadný rozdiel? Možno by bolo užitočné vymyslieť dva rôzne pojmy pre každý z týchto dvoch typov podnikateľov.