Ad: Odkiaľ sa berú pracovné miesta?

V článku Odkiaľ sa berú pracovné miesta? autor napísal:

“Nie je to skôr tak, že ťahúňom tvorby pracovných miest je dopyt? Teda prvým článkom pri tvorbe pracovného miesta nie je podnikateľ, ktorý má peniaze nazvyš, ale zákazník, ktorý chce viac tovarov, než je dnes podnikateľ schopný vyrobiť.”

Autor sa mýli. Dopyt si musí človek zaplatiť. Zaplatiť ho môže iba tak, že najskôr niečo vyrobí. Teda dopytu nevyhnutne predchádza výroba a ponuka. Inými slovami: podnikatelia vytvárajú pracovné miesta (nemusia to byť iba veľké firmy, slovo podnikateľ používam vo význame, zahŕňajúcom aj napr. živnostníkov).

V článku Úspory sú základom hospodárskeho rastu, nie spotreba som na túto tému uviedol citát z knihy profesora Lisého z Ekonomickej univerzity:

“Spotreba napriek svojmu značnému objemu neakceleruje fungovanie ekonomiky. Zdrojom dynamického dlhodobého rozvoja ekonomiky sú úspory. Proces sporenia a investovania je kľúčovým problémom makroekonómie, pretože úspory a investície sú najdôležitejšími faktormi ekonomického rastu.” (prof. Lisý v Lisý a kol.: Ekonómia v novej ekonomike, 2. vydanie, str. 366-367).

Profesor Steven Horwitz v článku Konzumerizmus je keynesiánstvo opísal chybu tých, ktorí si myslia, že spotreba je zdrojom rastu, takto:

“Začať analýzu spotrebou vychádza z predpokladu, že prostriedky na ňu už sú nadobudnuté. Naopak, bohatstvo sa tvorí v procese výroby, pri ktorom sa zdroje preskupujú tam, kde majú pre ľudí vyššiu hodnotu ako pri alternatívnom rozložení. Táto výroba je financovaná z úspor domácností, ktoré sa spotreby vzdali.”

Reklamy

Komentáre sú uzavreté.