Slovensko na ceste od zmiešaného hospodárstva späť k socializmu

Podľa článku Investičné stimuly – prebúdzajú, či zabíjajú podnikanie a ekonomiku? slovenská vláda od roku 2002 do roku 2012 udelila investičné stimuly vo výške 1,383 miliardy eur. Tieto investície mali vytvoriť 45 346 pracovných miest (väčšinou pre robotníkov za výrobnou linkou). Článok neuvádza, koľko miest v skutočnosti vzniklo. Ak počítame s plánovaným počtom miest, potom náklady na vytvorenie 1 pracovného miesta boli v priemere 30 504 eur.

Z článku:

Argumenty, že strategickí zamestnávatelia, napríklad v automobilovom priemysle, vytvorili vďaka stimulom tisícky pracovných miest, sú podľa analytika INESSu Martina Vlachynského nedostatočné: „Vidíme tisíce pracovných miest v automobilkách, ale nevidíme tisíce, možno desaťtisíce pracovných miest, ktoré vďaka zvýšeným daniam, kvôli nákladom na stimuly nevznikli. Pre porovnanie, minulý rok boli priznané stimuly vo výške 121 miliónov eur, na druhej strane vyššie odvody pre živnostníkov, ktoré sú pre mnohých z nich likvidačné, majú do rozpočtu priniesť 70 miliónov.“ Kritici stimulov vo svete hovoria aj o nespravodlivosti, pretože stimuly dostanú vybrané spoločnosti a skladáme sa na ne všetci.

Teda na jednej strane podpora politikmi vybraných veľkých firiem, na druhej strane zvyšovanie nákladov živnostníkom.

Článok obsahuje aj mapku Slovenska s vyznačením firiem, ktoré investičné stimuly dostali, s informáciou o výške stimulu a počte plánovaných pracovných miest. Podobný článok (tiež s prehľadnou mapkou a s menným zoznamom firiem) bol tento týždeň aj v denníku Sme.