Kritika dotácií: Dotácie ako podnikateľský zámer

Dotácie sú už viac ako reálny podnikateľský zámer.

Nesúhlasím len s dvoma detailami. Podľa autora sa ľudia stále viac presúvajú do miest a opúšťajú dediny, a tento vývoj, podľa autora, bude pokračovať. Podľa Štatistického úradu (zdroj: PDF) dochádza k “vyľudňovaniu” najmenších obcí, ale na druhej strane rastie počet obyvateľov žijúcich v obciach s menej ako 20 tisíc obyvateľmi; počet ľudí, žijúcich vo väčších mestách, je stabilný. V roku 1991 žilo v mestách 56,8 % obyvateľov, v roku 2001 56,2 %, v roku 2011 54,4 %. Trend je teda opačný (s výnimkou najmenších obcí, hoci nie je jasné, čo konkrétne tým štatistici mysleli).

V závere autor hovorí: “Avšak jedinou úlohou prepracovaného systému dotácií je udržiavať politikov v jednotlivých členských krajinách poslušných a na peniazoch závislých.” Je to to isté, ako povedať, že dotácie by neexistovali, ak by európsky politici nemali záujem získať pod kontrolu politikov členských štátov. Nesúhlasím; dotácie by existovali aj tak. Jednoducho preto, lebo akademici, politici, aj všetci ostatní ľudia ich považujú za správny a prijateľný spôsob, ako zvýšiť životnú úroveň. A takéto presvedčenie vychádza, okrem iného, z nedostatočnej znalosti ekonomickej teórie.

Reklamy

Komentáre sú uzavreté.