Definícia konkurencie

Konkurencia je “spontánny (a dynamický) proces objavovania a súťaženia medzi ľuďmi v ekonomických procesoch o najvýhodnejšie využitie zdrojov s cieľom maximalizácie užitočnosti” 1.

Takto definovaná konkurencia “vyžaduje rôznorodosť, […], nie centrálne zavádzanú harmonizáciu” 2.

Konkurencia existuje vždy, keď “existuje slobodný prístup na trh” 3.

V ekonomickej teórii sa skôr ako s horeuvedeným dynamickým modelom konkurencie (typickým predovšetkým pre rakúsku školu) stretávame s modelom dokonalej konkurencie, ktorý je zásadne odlišný. Tento model vychádza z nasledovných predpokladov:

“Dokonale konkurenčný trh sa vyznačuje týmito znakmi: na trhu existuje veľký počet firiem; vyrábané výrobky sú homogénne; neexistujú bariéry vstupu do odvetvia; jednotlivá firma je cenovým príjemcom; dopyt po výrobkoch jednotlivej firmy je dokonale elastický; na trhu existuje dokonalá informovanosť.” 4

Dokonalá konkurencia je nerealistický model, v skutočnom svete sa nemôže vyskytovať. Toto je treba mať na pamäti pri porovnávaní skutočnej situácie (alebo teoreticky možnej situácie) s modelom dokonalej konkurencie.

Poznámky:

1) Peter Gonda: Poznámky k semináru AKE 2011 [pdf]

2) Tamtiež.

3) Pascal Salin: Ekonomická harmonizace. Praha: Liberální institut, 2003. ISBN 80-86389-26-X. Strana 33-34. [pdf]

4) Ján Lisý a kolektív: Ekonómia v novej ekonomike. 2. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2007. ISBN 978-80-8078-164-4. Strana 192.

Reklamy